Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" icon

Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів " Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи"НазваПовідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів " Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи"
Дата конвертації15.01.2013
Розмір65.41 Kb.
ТипПовідомлення
скачать >>>

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

молодих вчених та студентів

Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи”.

що відбудеться 19-20 жовтня 2012 року

в Луцькому національному технічному університеті.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти.


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Фізико - хімічні властивості та структура матеріалів.

  2. Сучасні фізико-технічні аспекти напівпровідникових пристроїв.

  3. Новітні фізичні та хімічні методи дослідження і технології.

  4. Проблемні питання мікро- та нано-електроніки, наноструктурні матеріали.

  5. Методологія навчання фундаменталь-них дисциплін у вищій школі.


^ ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Оргвнесок в сумі 100 грн. (для студентів та магістрантів 50 грн.) оплачується поштовим переказом або особисто при реєстрації.

Оргвнесок включає оплату видання програми та тез конференції, оренди конференц-залу і демонстраційної техніки, організаційних витрат та розсилки збірника матеріалів конференції для заочних учасників.

Оргвнесок надсилати поштовим переказом на адресу:

^ Перепич Наталія Олександрівна,

вул. 7-й провулок Малоомелянівський, 12,

м. Луцьк, Волинська обл.,

43018. (Вказати: оргвнесок на конференцію).

^ АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ

Оргкомітет ІІ ВК ФХТТ

Кафедра фізики і електротехніки

Кафедра матеріалознавства та ПФКМ

Луцький національний технічний університет

^ 43018 вул. Львівська, 75, Луцьк, Україна


(0332) 74-61-09 (кафедра фізики і електротехніки)

(0332) 74-61-46 (кафедра М та ПФКМ)


e-mail: lutsk_phischem@ukr.net

http://www.Lutsk-ntu.com.ua

http://www.Lntu.edu.ua
^

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


Проведення конференції планується у головному корпусі ЛНТУ

(м. Луцьк, вул. Львівська, 75).


До послуг учасників конференції обладнана сучасними технічними засобами зала засідань, місця для стендових доповідей форматом А1.


Для проживання учасників пропонуються одно- та двомісні номери у готелі «Лучеськ» (м. Луцьк) і гуртожитки університету.


Для зареєстрованих учасників конференції буде організована екскурсія історичною частиною міста та запропоновано інші культурні заходи.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ

ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА НАН УКРАЇНИ

^ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ім. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ

^ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення

і перспективи»


ЛУЦЬК, УКРАЇНА

19 – 20 жовтня 2012 року

Додаток 1


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА учасника

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

«Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення

і перспективи»

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Наук. ступ.
Вчене звання
Посада
Організація

Адреса
вулиця, № буд.
місто
індекс
країна
Адреса для листування (якщо відрізняється від адреси організації):

ПІБ
вулиця, № буд.
місто
індекс
країна
телефон
факс
e-mail
Співавтори
Назва доповіді
Доповідь*

усна

стендова

Секція*

1

2

3

4

5

Особиста присутність*

так

ні

*– необхідне підкреслити.


^ ВАЖЛИВІ ДАТИ

До 20.09.2012

– кінцевий термін подання заявок та тез доповідей (додаток 1, 2)До 30.09.2012

– термін оплати організаційного внеску


01.10.2012

– II інформаційне повідомлення


Додаток 2

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Для участі в конференції до 20.09.2012 р. необхідно прислати у друкованому варіанті на адресу оргкомітету: тези доповідей, реєстраційну картку учасника та рецензію наукового керівника (для студентів і аспірантів).

2. Тези доповідей, реєстраційну картку учасника та копію квитанції про сплату оргвнеску слід також прислати в електронному варіанті на e-mail: lutsk_phischem@ukr.net (тема - конференція).

3. Вимоги до тез:

Текстовий редактор: WinWord 97-2003.

Формат: А5.

Поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 1,5 см.

Гарнітура: Times New Roman.

Кегль: 12 пт.

Міжрядковий інтервал: одинарний.

Вирівнювання тексту: по ширині сторінки.

Нумерація сторінок: не ставити.

Відступ абзацу: 1 см.

Заголовок:

УДК— зліва;

назва тез — великими жирними літерами, без переносів, по центру;

посади, прізвища та ініціали авторів — малими (крім перших літер) жирними літерами (для студентів і магістрантів вписати наукового керівника), без переносів, по центру;

назва установи, адреса , e-mail – курсивом, по центру.

Рисунки і таблиці, представлені в тезах, повинні відповідати необхідному розміру видрукуваної версії.

Посилання на літературу нумеруються в порядку їх появи в тексті, номери посилань наводяться у квадратних дужках.

Обсяг тез: до трьох повних сторінок.

При пересиланні матеріали не згинати і не зшивати.

Відповідальність за зміст та оформлення тез несе автор!

^ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, російська, англійська


ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Кращі доповіді конференції будуть рекомендовані до друку у фахових виданнях, зокрема у збірнику наукових праць «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ» Луцького національного технічного університету та «НАУКОВОМУ ВІСНИКУ» Волинського національного університету імені Лесі Українки (серії «Фізичні науки», «Хімічні науки»).
^

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Співголова: доктор технічних наук П.П. Савчук Співголова: доктор хімічних наук Л. Д. Гулай

Члени програмного комітету:

доктор фіз.-мат.наук , професор П. І. Баранський;

доктор фіз.-мат.наук , професор Г.Є. Давидюк;

доктор технічних наук, професор В.І. Марчук;

доктор технічних наук, професор І. І. Булик;

доктор хімічних наук , професор І. Д. Олексеюк;

доктор хімічних наук , професор Д. І. Семенишин;

доктор пед. наук , професор Л. М. Романишина.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету: професор М.Н. Лябук

Члени організаційного комітету: Л.В. Ящинський, О.І. Гулай, Д.А. Захарчук, Ю.В. Коваль, М.В. Шевчук, С.В. Луньов.Схожі:

Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні:...
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconЗаявка на участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України»
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconНаказ №22/в Про відрядження та склад делегації для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна очима молодих»
Відно до листів Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30. 01. 2012 №4/9-101...
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції "Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату", яка відбудеться 24-25 вересня 2013 року
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції "Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин...
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconІнформаційний лист запрошуємо Вас взяти участь у студентсько-викладацькій конференції «Дні науки-2012»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі підсумкової наукової викладацько- студентської конференції «Дні науки-2012» у секції
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconЗаявка на участь у II всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих ”
Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconНаказ №320 від "28" квітня 2011 року м. Ужгород
Про участь учнів-членів Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України у Всеукраїнській науково-практичній...
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів \" Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи\" iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі в І v міжнародній науковій конференції «лінгвалізація світу»
Запрошуємо Вас до участі в ІV міжнародній науковій конференції «лінгвалізація світу», яка відбудеться 17–18 травня 2012 року в Черкаському...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов