Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференціїНазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
Дата конвертації28.04.2013
Розмір66.31 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Шановні колеги!Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні кризові явища в економіці і

проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»


Мета конференції - дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством та обмін досвідом з наукової роботи.

Запрошуються члени професійних організацій, науковці, викладачі, практикуючі бухгалтери, ревізори і аудитори, аспіранти і пошуковці.


^ На конференції будуть працювати

наступні секції:

 1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки

 2. Теоретико-методичні передумови гармонізації національної системи фінансового обліку з міжнародними стандартами

 3. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства

 4. Теорія і методологія аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

 5. Перспективи розвитку аудиту в період економічної інтеграції

 6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в систему обліку, аналізу та контролю

 7. Проблеми формування показників звітності підприємств

 8. Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат

 9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економікиМісце та час проведення конференції:

43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Луцький національний технічний університет,

Конференц-зал (ауд. 401)

27 червня 2013 р.


Початок роботи конференції: 27.06.2013 р. о 10.00


Мови конференції:

українська, російська, польська, англійська.

Умови участі в конференції:

Для участі в роботі конференції Вам необхідно до

1 травня 2013 року надіслати на електронну адресу:

konferencia_lntu@ukr.net

заявку на участь у конференції;

 • тези (не більше 2-х сторінок);

 • наукову статтю (6-10 сторінок);

 • копію квитанції про оплату


До початку конференції будуть видані:

  • Збірник наукових праць фаховий: Постанова президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4

  • Збірник матеріалів конференції (тези)

Вартість публікацій:

За розміщення тез - 70 грн.

За розміщення статті 6-10стор. – 25 грн. за 1 сторінку

Витрати на розсилку збірника поштою складають ^ 20 грн за 1 примірник тез і 20 грн за 1 примірник збірника наукових праць.

У вартість оплати включено 1 примірник тез і/або збірник наукових праць (фахове видання)


Оплату за опублікування тез і статей здійснювати за наступними реквізитами:
^

ВОГО «Перспективи Волині», код 37572593


р/р № 26006045172001, в ПАТ «Укрінбанк»,

МФО 300142

У призначенні платежу вказати:

«Для організації наукової конференції без ПДВ» та прізвище платника


Вимоги до оформлення та представлення тез і наукових статей:
Тези і статті подаються українською, російською або англійською мовою набрані у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0 на листах формату А5 (148x210 мм) (А5 формат обов’язковий). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 2 сторінок.

^ Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ^ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 11 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

^ Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Формули: застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі з вимогами ВАК через 1 інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

^ Для статей обов’язковими є анотація і ключові слова (3-4) на українській, російській і англійській мовах, які подаються шрифтом Times New Roman розміром 9 пт. Статті подаються у відповідності до вимог ВАК.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею зазначити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

^ Список літератури (наявність якого є обов’язковим для статті) подається загальним списком в кінці рукопису згідно вимог ВАК.


Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету:

Герасимчук З.В., д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНТУ

Заступники голови організаційного комітету:

Садовська І.Б., к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Савош Л.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки і економічної теорії ЛНТУ;

Семенишена Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ПДАУ

Члени організаційного комітету:

Московчук А.Т., к.е.н., доцент, декан факультету обліку та фінансів ЛНТУ;

^ Божидарнік Т.В., д.е.н., доцент, декан факультету бізнесу ЛНТУ;

Голян В.А., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Бабіч І.І., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Нужна О.А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Талах Т.А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Писаренко Т.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Голячук Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Чудовець В.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Жураковська І.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Ткачук І.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Зеленко С.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ.


Програма конференції

27 червня 2013 року

9.00-10.00 – Реєстрація учасників

10.00-13.00 – Відкриття конференції, пленарне засідання

13.00-14.00 – Обід

14.00-16.00 – Робота в секціях

16.00-17.00 – Підведення підсумків роботи конференції


За додатковою інформацією звертатись:

Шолом Лілія Олексіївна

063 599 30 86 або (0332)78-99-52

E-mail: konferencia_lntu@ukr.net


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Науковий ступінь ______________________

Вчене звання __________________________

Посада _______________________________

Організація ___________________________

______________________________________

Поштова адреса ________________________

______________________________________

E-mail ________________________________

Тел./факс______________________________

Назва тез _____________________________

Секція________________________________


Виступ на конференції (підкреслити):

ТАК НІ

Потреба в технічних засобах (підкреслити):

ТАК НІ

у яких ________________________________


Потреба бронювання місця у готелі (підкреслити):

ТАК НІ

Прим. Всі поля заявки є обов’язковими для заповнення


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів

АПК України

Луцький національний технічний університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

Полоцький державний університет

^ Університет імені Д.А. Кунаєва

Горно-Алтайский государственный университет

Кемеровский государственный университет

Волжский университет имени В. Н. Татищева

Южно-Уральский государственный университет

^ Волинська обласна громадська організація «Перспективи Волині»


ЗАПРОШЕННЯ


НА V МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ


СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ І ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Луцьк

27 червня 2013 рокуСхожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні:...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції "Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату", яка відбудеться 24-25 вересня 2013 року
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції "Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconПовідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів " Фізика І хімія твердого тіла: стан, досягнення І перспективи"
До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconДовідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Економіка І управління...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист запрошуємо Вас взяти участь у студентсько-викладацькій конференції «Дні науки-2012»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі підсумкової наукової викладацько- студентської конференції «Дні науки-2012» у секції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі в І v міжнародній науковій конференції «лінгвалізація світу»
Запрошуємо Вас до участі в ІV міжнародній науковій конференції «лінгвалізація світу», яка відбудеться 17–18 травня 2012 року в Черкаському...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconПроект) (подається ініціативною групою членів територіальної громади, Наглядовою радою Київської Муніципальної Асамблеї, громадською радою самоврядування, фундаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія національної безпеки України»,
Київської Муніципальної Асамблеї, громадською радою самоврядування, фундаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconБєлгородський історико-краєзнавчий музей шановні колеги! Повідомляємо про проведення міжнародної наукової конференції
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, історичний факультет
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconМіністерство освіти і науки Закарпатська обласна державна адміністрація
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­рен­ції «Ерделівські читання», яка відбудеться 13-14 травня 2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов