Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 icon

Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012НазваЛуцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012
Сторінка1/8
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА


ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

за 2008 рік


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


ЛУЦЬК – 2012


До бібліографічного покажчика включено бібліографічні описи монографій, підручників, наукових статтей із збірників, фахових журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях, симпозіумах та семінарах.

Покажчик укладено за відомостями списку публікацій наукового звіту ЛНТУ за 2008 рік.

Матеріал у покажчику розміщено за факультетами університету та їх кафедрами, в межах переліку кафедр – за алфавітом перших авторів. Всередині авторського комплексу праці кожного автора розташовані за назвами, незалежно від мови.

Склад авторів та співавторів відображено у допоміжному іменному покажчику.

Бібліографічний опис матеріалів, які не вдалося переглянути De Visu, був звірений за матеріалами Internet.

Покажчик започатковує серію довідково-інформаційних видань бібліотеки ЛНТУ і призначений для наукової громадскості та студентів.


Укладач : Конкевич Л.І.

Відповідальна за випуск : Бакуменко С.С.


^ ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ


1. Герасимчук Г. Імітаційне моделювання процесу взаємодії била очисника з головкою корнеплоду / Г. Герасимчук, В. Барановський, О. Герасимчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2008. – Вип.22. – С.67-72.

2. Герасимчук О.О. E lerning. Технології електронного навчання : навч.посіб. / О.О. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. – 432 с.

3. Кабак В. Удосконалення спеціальних методів рельєфного креслення та відтворення графічних зображень для професійної освіти інвалідів зору / В. Кабак, М. Лепкий, В. Подоляк // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2008. – №12. – С.46-52. – (Сер.19. : корекційна педагогіка та психологія).

4. Кошелюк В. Дидактичні системи : моделювання на основі інформаційно – комунікаційних технологій / В. Кошелюк, М. Лепкий // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – №4 (8). – С.29-33.

5. Лепкий М.І. Психолого-педагогічні аспекти використання тестування в навчальній діяльності / М.І. Лепкий, В.О. Сацик // Філософсько- методологічні та соціально-психологічні проблеми реалізації людського фактору в умовах переходу Збройних сил України до професійної армії : матер. Всеармійської наук.-практ. конф., м. Київ, 29 травня 2008 р. – К., 2008. – С.203-205.

6. Лепкий М. Психолого-педагогічні аспекти використання тренажерів для організації самостійної роботи студентів / М. Лепкий, В. Подоляк // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – №4. – С. 44-46.

7. Олексів Н.А. Впровадження та застосування новітніх технологій навчання в процесі підготовки інженерно-педагогічних кадрів / Н.А. Олексів // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – №4 (8). – С.53-60.

8. Олексів Н.А. Дослідження ролі інтенсивних освітніх технологій у навчально – виховному процесі в Луцькому державному технічному університеті / Н.А. Олексів // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 квітня 2008 р. – Луцьк, 2008. – Т.1. – С.269-270.

9. Олексів Н. Дослідження ролі етнопедагогіки у процесі професійної підготовки інженерів-педагогів / Н. Олексів, Н. Панасюк // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. – Луцьк, 2008. – №1. – С.64-66.

10. Олексів Н. Реалізація особистісно – орієнтованого підходу у системі дистанційної освіти / Н. Олексів // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – №30. – С.264-270.

11. Панасюк Н. Суть теоретичних аспектів зовнішньоекономічної діяльності у процесі професійної підготовки особистості / Н. Панасюк // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – №4 (8). – С.45-53.

12. Повстяна Ю. Розвиток процесів утворення керамічних пористих проникливих матеріалів / Ю. Повстяна, В. Рудь // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2008. – Вип.23. – С.240-250.

13. Тулашвілі Ю. Електронні дидактичні засоби для навчання людей з вадами зору : особливості створення та перспективи розвитку / Ю. Тулашвілі, В. Кабак, О. Герасимчук // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. – 2008. – №12. – С.156-161. – ( Сер.19 : корекційна педагогіка та психологія ).

14. Тулашвілі Ю. Застосування інформаційних технологій в процесі професійної підготовки людей з глибокими вадами зору / Ю. Тулашвілі, В. Кабак // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – №4 (8). – С. 12-19.

15. Тулашвілі Ю. Обгрунтування ролі інтенсивних освітніх технологій у технічному університеті / Ю. Тулашвілі, О. Редько // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – №130. – С.275-281.

16. Тулашвілі Ю. Професійна підготовка людей з вадами зору із застосуванням інформаційних технологій / Ю. Тулашвілі // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – №130. – С.254-263.

17. Тулашвілі Ю. Формування інформаційно – технологічних компетенцій інженерів – педагогів в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства / Ю. Тулашвілі // Збірник наукових праць Полтавського ДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – №11: педагогічні науки. – С.54-63.


^ КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ


18. Божидарнік В. Про застосування поліномів Фабера для розв’язку задачі про антиплоску деформацію анізотропного тіла з прямолінійними розрізами / В. Божидарнік, В. Садівський // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.43.

19. Гануліч Б.К. Про теорему Диріхле для розкладу функції по нескінченній ортонормованій системі / Б.К. Гануліч // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – №1. – С.561.

20. Гінайло П.І. Необхідні умови екстремуму для локально випуклої задачі / П.І. Гінайло // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.572.

21. Грінченко Л.Г. Про застосування методів алгебри для деяких задач механіки / Л.Г. Грінченко // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.589.

22. Грищенко В. Апроксимація поверхні оболонки просторовою сіткою на довільному плані / В. Грищенко, В. Нікуліна, О. Гуда // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2008. – Вип.22. – С.88-92.

23. Губаль Г.Н. Обобщенное кинетическое уравнение для одномерной симметричной системы частиц / Г.Н. Губаль // Белорусская математическая конференция : тезисы докл. междунар. науч. конф., г. Минск (Беларусь), 3-7 ноября 2008 г. – Минск, 2008. – Ч.4. – С.60-61.

24. Гуда О.В. Осесиметричний згин пластини, послабленої монетоподібною тріщиною з урахуванням поперечного зсуву та обтиснення / О.В. Гуда // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.120.

25. Денисюк І.Т. Задача спряження розв’язків динамічної задачі термоспряження в областях з негладкими границями / І.Т. Денисюк // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м.Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.132.

26. Денисюк И.Т. Температурное поле среды, обусловленное мгновенной сосредоточенной силой / И.Т. Денисюк // Инженерно-физический журнал. – Минск, 2008. – №5. – С.989-993.

27. Дутчак Б.І. Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами шляхом зведення їх до рівнянь з постійними коефіцієнтами / Б.І. Дутчак // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.145.

28.Лисенко О.В. Метод розтягнутих параметрів в задачі на власні значення / О.В. Лисенко // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.244.

29. Лісковець С.М. Науково – винахідницька діяльність Якова Пилипа Кулика / С.М. Лісковець // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – Т.1. – С.132.

30. Матвіїв Ю. Акустико-емісійна оцінка руйнування та накопичення об’ємної пошкодженості у волокнистих композитах : огляд / Ю. Матвіїв // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2008. – №23. – С.203-211.

31. Михальчук Р.І. Неперервні дроби на множині подій / Р.І. Михальчук // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м.Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.746.

32. Оніщук В.О. Про ранг мультиплікатора Шура нескінченних груп / В.О. Оніщук // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.749

33. Римарук Т.А. Умови інтегрованості диференціальних рівнянь зі змінними параметрами / Т.А. Римарук // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.338.

34. Скальський В. Амплітуда сигналів акустичної емісії, спричинених тріщиноутворенням у композитному матеріалі / В. Скальський, О. Сергієнко, Д. Рудавський, Ю. Матвіїв // Машинознавство. – 2007. – №12. – С.44-49.

35. Skalskyi V. Determination of influence of thermo – cycles on hudrogen cracking of steel / V. Skalskyi, D. Rudavskyy, U. Matviyiv // Proc. 4-th Int. Congr.on Technical Diagnostics. – Olshtyn (Poland), 2008.

36. Скальський В.Р. Діагностування утворення дископодібних тріщин у волокнистих композитах / В.Р. Скальський, О.М. Сергієнко, Ю.Я. Матвіїв // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівних конструкцій : тези доп. 1-ї міжнар наук.-техн. конф., м. Львів, 8 травня 2008 р. – Львів, 2008. – С.20-22.

37. Скальський В. Математичне моделювання руйнування крихких включень у твердому тілі та їх експериментальна оцінка / В. Скальський, Ю. Окрепкий, Т. Селівончик, Ю. Матвіїв // Сучасні проблеми механіки та математики : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Т.2. – С.170-172.

38. Сташенко М.О. Про розв’язок нелінійного рівняння для одночастинкової функції розподілу симетричних систем частинок / М.О. Сташенко, Г.М. Губаль // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м. Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С.371.

39. Тимощук В.М. Про кратну самосинхронізацію віброзбудників на тримкому тілі, що здійснює плоскі коливання / В.М. Тимощук // Матеріали 12-ї міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, м.Київ, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008. – Т.1. – С .396.

40. Ярошевич Т. Дослідження процесу розбігу вібраційної машини з дебалансним приводом / Т. Ярошевич, В. Тимощук // Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : зб. наук. пр. – Львів, 2008. – С.246.


^ МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ МАШИН І ДЕТАЛЕЙ МАШИН


41. Деталі машин : практикум / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Толстушко. – К. : Кондор, 2009. – 288 с.


^ КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ


42. Бойко Л.С. Аспекти створення файлообмінника кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ЛНТУ / Л.С. Бойко, І.Н. Бурчак // Графика ХХІ века : тези доп. ХІ Всеукр. студ. наук.-техн. конф., м.Севастополь, 1-12 жовтня 2008 р. – Севастополь, 2008.

43. Бойко Л.С. Ідентифікація об’єктів за контуром / Л.С. Бойко, І.Н. Бурчак // Графика ХХІ века : тези доп. ХІ Всеукр. студ. наук.-техн. конф., м.Севастополь, 1-12 жовтня 2008 р. – Севастополь, 2008.

44. Бурчак І.Н. Програма супроводу дисципліни “Нарисна геометрія“ для використання в системі дистанційного навчання / І.Н. Бурчак, В.Л. Величко // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 21-26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

45. Головачук І П. Проектування плужної поверхні / І.П. Головачук // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 21-26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

46. Гордєєва Є.П. Нарисна геометрія. Багатогранники. Ч.3. : зб. завдань : навч. посіб. / Є.П. Гордєєва, В.Л. Величко – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008.– 200 с.

47. Гордєєва Є.П. Ікосаедр в науці та архітектурі / Є.П. Гордєєва, В.Л. Величко // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 21-26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

48. Грищенко В.Г. Апроксимація поверхні оболонки просторовою сіткою на довільному плані / В.Г. Грищенко, В.В. Нікуліна, О.В. Гуда // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 21-26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

49. Лелик Я.Р. Врахування виробничих та геометричних факторів при пректуванні опалубки / Я.Р. Лелик, В.Г. Грищенко // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 21-26 травня, 2008 р. – Луцьк, 2008.

50. Маркова Т. Вибір діаметрів ліній зв’язку з максимальною швидкістю / Т. Маркова, К. Мельник // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2008. – Вип.23. – С.188- 196.

51. Москальков М. Дослідження збіжності методу скінченних елементів рівняння і сильною сисперсією в слабкій матриці / М. Москальков, Д. Удабаєв, В. Завіша // Вісник Київського НУ. – К., 2008. – Вип.2. – С.111-115. – (Серія : фізико-математ.науки).

52. Нікуліна В.В. Нарисна геометрія : навч. посіб. / В.В. Нікуліна – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. – 239 с.

53. Павлюк І.В. Моделювання програмованих переміщень складних механічних систем / І.В. Павлюк, Ю.В. Крестьянполь, Т.Я. Чигрин // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.- практич. конф., м. Луцьк, 21-26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

54. Пустюльга С.І. Аналіз сучасних підходів до дискретного геометричного моделювання об’єктів / С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян // Тези доп. V-ї Кримської наук.-практ. конф., м. Сімферополь, 29 вересня – 3 жовтня 2008 р. – Сімферополь, 2008.

55. Пустюльга С.І. Вплив геометричних характеристик автомобільних доріг на безпеку руху транспорту / С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 21 - 26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

56. Пустюльга С.І. Дискретне моделювання кривих за заданими функціями зміни кривини та скруту / С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м.Луцьк, 21 -26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

57. Пустюльга С.І. Стискування елементарних участків дискретних моделей криволінійних поверхонь / С.І. Пустюльга, Ю.В. Клак // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп.ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 21-26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.

58. Пустюльга С.І. Формування дискретних аналогів кривих ліній із заданою швидкістю зміни кута нахилу дотичної у вузлах до ланок / С.І. Пустюльга, В.М. Прийдюк, В.Р. Самостян // Тези доп. V-ї Кримської наук.-практ. конф., м. Сімферополь, 29 вересня - 3 жовтня 2008 р. – Сімферополь, 2008.

59. Сухоставський Ю.С. Створення електронного конспекту лекцій / Ю.С. Сухоставський, І.П. Головачук // Графика ХХІ века : тези доп. ХІ Всеукр. студ. наук.-техн. конф., м. Севастополь, 1-12 жовтня 2008 р. – Севастополь, 2008.

60. Яцишина Т.А. Моделювання поверхні з допомогою апарату числових послідовностей / Т.А. Яцишина // Сучасні проблеми геометричного моделювання : тези доп. ІІІ- ї міжнар. наук.-техн. конф., м. Луцьк, 21 – 26 травня 2008 р. – Луцьк, 2008.


^ КАФЕДРА СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ


61. Аналіз дії чистиків поверхонь шківів і роликів бральних апаратів / Хайліс Г., Дацюк Л., Юхимчук С., Толстушко М. // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Луцьк, 2007. – Вип.16. – С.190-194.

62. Дідух В.Ф. Збирання та первинна переробка льону-довгунця : монографія / В.Т. Дідух, І.М. Дударєв, Р.В. Кірчук – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. – 215 с.

63. Didukh V. Optimization of immovable material layer at drying / V. Didukh, R. Kirchuk // Teka commission of motorization and power industry in agricultural. – Lublin, 2007. - Vol.VII. – Pp.81-86.

64. Дідух В. Теоретичне обгрунтування процесу зневоднення озерних сапропелів / В. Дідух // Вісник Львівського НАУ. – Львів, 2008. – №12. Агроінженерні дослідження. – Т.1. – С.213-222.

65.Дідух В. Технологічність конструкції роторного розкидача органічних добрив / В. Дідух, С. Бабарика // Вісник Львівського НАУ. – Львів, 2008. - №12. Агроінженерні дослідження. – Т.3. – С.93-97.

66. Експериментальні дослідження виділення вільної вологи з озерного сапропелю / В. Дідух, О. Шимчук, В. Сацюк, Р. Хлопецький // Вісник НУ водного господарства та природокористування. – Рівне, 2008. – №3. – С.299-304. – (Серія : машинознавство).

67. Довгополюк В. Обгрунтування конструктивних параметрів картоплесортувальних машин з циліндричною робочою поверхнею / В. Довгополюк // Сільськогосподарські машини : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.17. – С.27-30.

68. Колодійчук А. Обгрунтування переваг гусеничних рушіїв і розрахунок втрат потужності в обуді / А. Колодійчук, В. Довгополюк, С. Колодійчук // Сільськогосподарські машини : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.17. – С.78-82.

69. Панасюк С. Вплив параметрів сушильного агента та качанів кукурудзи на тривалість сушіння / С. Панасюк, Р. Кірчук // Сільськогосподарські машини : зб. наук. пр. – Луцьк, 2007. – Вип.16. – С.127-131.

70. Тараймович І. Дослідження процесу переміщення коробочок льону по днищу сепаратора / І. Тараймович, І. Дударєв, В. Дідух // Вісник НУ водного господарства та природокористування. – Рівне, 2008. – №3. – С.273-280. – (Серія: машинознавство).

71. Тараймович І. Дослідження процесу сепарації льоновороху під час розтягування / І. Тараймович, І. Дударєв, В. Дідух // Вісник Львівського НАУ. – Львів, 2008. – №12. – Агроінженерні дослідження. – Т.1. – С.207-212.

72.Усенко М. Аналіз сил реакцій грунту, що діють на стабілізуючий диск / М. Усенко // Сільськогосподарські машини : зб. наук. пр. – Луцьк, 2007. – Вип.16. – С.160-167.

73. Усенко М.В. Дослідження взаємодії з грунтом диска стабілізуючого пристрою при роботі на схилах / М.В. Усенко // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвід. наук.-темат. зб. – Глеваха, 2008. – Вип.92. – С.133-139.

74. Усенко М. Дослідження роботи сферичної фрези з регульованими різальними елементами / М. Усенко // Вісник Львівського НАУ. – Львів, 2008. – №12. – Агроінженерні дослідження. – Т.2. – С.246-253.

75. Цизь І. Конструкція установки для здійснення процесу екстрагування гумінових речовин із сапропелю / І. Цизь, В. Величко, І. Олейник // Вісник Львівського НАУ. – Львів, 2008. – №12. – Агроінженерні дослідження. – С.465-471.

76. Шведик М. Аналіз гравітаційних розподільників основного насінневого потоку зернових сівалок / М. Шведик // Сільськогосподарські машини : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.16. – С.223-232.


^ КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ


77. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість руху триланкового причіпного автопоїзда / Р.М. Кузнєцов, В.В. Лотиш, І.С. Мурований, В.П. Онищук, М.М. Толстушко // Вісник Східноукраїнського НУ ім. В.Даля. – Луганськ, 2008. – №7. – Ч.2. – С.84-87.

78. Гандзюк М.О. Заходи до зменшення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах / М.О. Гандзюк // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Луцьк, 2008. – Вип.17. – С. 3-7.

79. Гевко Р.Б. Інженерна методика пректування секційних робочих органів гвинтових конвеєрів / Р.Б. Гевко, І.О. Павлова // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2008. – Вип.23. – С.44-49.

80. Гевко Р.Б. Способи виготовлення каркасу шарнірного валу робочого органу гвинтового конвеєра / Р.Б. Гевко, І.О. Павлова // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Луцьк, 2008. – Вип.17. – С.7-12.

81. Грабовець В.В. Дослідження процесу нагріву сапропелю струмами високої частоти / В.В. Грабовець // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2008. – Вип.22. – Ч.2. – С.139-141.

82. Гусєв А.П. Аналіз проблем проектування технологічних процесів ремонтного виробництва, стану технологічної підготовки процесів ремонтного виробництва / А.П. Гусєв, Н.Г. Куць, Л.Н. Добровольська // Машиностроение и техносфера ХХІ века : сб. труд. ХV-й междунар. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 15-20 сентября 2008 г. – Донецк, 2008. – Т.1. – С.279-284.

83. Гусєв А.П. Модульне формування початкових модулів з метою побудови математичної моделі технологічного процесу ремонту машин / А.П. Гусєв, В.В. Божидарнік // Вісник Східноукраїнського НУ ім. В.Даля. – Луганськ, 2008. – №7. – Ч.2. – С.38-41.

84. Гусєв А.П. Підвищення ефективності підготовки програм керування розбірно – збірних ліній ремонту автомобілів / А.П. Гусєв, С.В. Мисковець // Вісті автомобільно-дорожнього інституту : наук.-вироб. зб. – Горлівка, 2008. – №1. – С.132-135.

85. Гусєв А.П. Побудова початкових модулів технічного обслуговування автомобільного транспорту / А.П. Гусєв, Н.Г. Куць, Л.Н. Добровольська // Вісник Східноукраїнського НУ ім.В.Даля. – Луганськ, 2008. – №7. – Ч.2. _ С.243-245.

86. Гусєв А.П. Проектування та технологічне обслуговування гаражного обладнання : навч. посіб. / А.П. Гусєв. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 284с.

87. Гусєв А.П.Технологічні основи машинобудування : навч. посіб. / А.П. Гусєв. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. – 239с.

88. Дідух В.Ф. Моделювання процесу зневоднення озерних сапропелів / В.Ф. Дідух, В.І. Бодак, В.В. Грабовець // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Луцьк, 2008. – Вип.17. – С.26-34.

  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconДруковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик
У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, статей із журналів, збірників і тез доповідей...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом iv-го кварталу...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом І кварталу...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 25 жовтня 2012
«Про готовність матеріально-технічної бази університету, відокремлених структурних навчальних підрозділів до роботи в зимовий період...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 29 листопада 2012
«Про стан навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького нту та завдання щодо її покращення (за результатами...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Про організацію І проведення усіх видів практик в Луцькому нту та виконання ухвали Вченої ради Луцького нту від 29. 12. 2011 р з...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної роботи: стан та перспективи у світлі рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов