Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 icon

Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012НазваЛуцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012
Сторінка6/8
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8

523. Рудь Н.Т. Інноваційна культура як фактор інноваційного розвитку / Н.Т. Рудь, О.С. Колтунович // Розвиток інноваційної культури суспільства : проблеми та перспективи : матер. ІІІ-ї наук.-практ. конф., м.Сімферополь, 27 травня 2008р. – Сімферополь, 2008. – С.146-151.

524. Рудь Н.Т. Інноваційна складова соціально-економічного розвитку Волині / Н.Т. Рудь, О.І. Мартиняк // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.3. – С.221-233. – (Серія : регіональна економіка ).

525. Рудь Н.Т. Інноваційні процеси – основа інформаційної економіки / Н.Т. Рудь // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 29-31 травня 2008 р. – Львів, 2008. – С.300-302.

526. Рудь Н.Т. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності в регіоні / Н.Т. Рудь // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности : матер. ХІІІ-й междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 12-16 мая 2008 г. – Симферополь, 2008. – С.239-244.

527. Рудь Н.Т. Комерціалізація науково – технічних розробок в університеті / Н.Т. Рудь // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : сб. матер. ХІІ-й междунар. науч.-практ. конф., г. Скадовск, 12-15 сентября 2007 г. – К., 2008. – С.330-333.

528. Рудь Н.Т. Маркетинг на ринку інновацій / Н.Т. Рудь // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : матер. ХІІІ-й междунар. науч.-практ. конф., г. Киев-г. Симферополь – г. Севастополь, 12-16 мая 2008г. – К., 2008. – С.78-82.

529. Рудь Н.Т. Маркетинг ринку науково – технічних розробок / Н.Т. Рудь // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк. – 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.156-178. – (Серія : економіка і менеджмент).

530. Рудь Н.Т. Методичні аспекти оцінки кадрового потенціалу підприємства / Н.Т. Рудь, О.С. Колтунович // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч. 2. – С. 179-189. – (Серія : економіка і менеджмент).

531. Рудь Н.Т. Методичні підходи до стратегічного управління регіональним розвитком / Н.Т. Рудь // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2007. – Вип.4. – Ч.2. – С.48-54. – (Серія : регіональна економіка).

532. Рудь Н.Т. Оцінка ефективності технологічних інновацій / Н.Т. Рудь // Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2008. – Вип.2. – С.48-57.

533. Рудь Н.Т. Проблеми і пріоритети інноваційного розвитку економіки / Н.Т. Рудь // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки : матер. 1-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 26 лютого 2008р. – Донецьк, 2008. – С.290-294.

534. Рудь Н.Т. Проблеми формування і розвитку інтелектуального потенціалу регіону / Н.Т. Рудь, О.С. Колтунович // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницьк, 22-24 травня 2008 р. – Хмельницьк, 2008. – С.90-92.

535. Рудь Н.Т. Проблеми формування і розвитку інтелектуального потенціалу регіону / Н.Т. Рудь, С. Колтунович // Наука й економіка. – 2008. – Вип.4. – С.218-224.

536. Рудь Н.Т. Технологічна складова інноваційного розвитку / Н.Т. Рудь, О.І. Мартиняк // Наука й економіка. – 2008. – Вип.3. – С.203-208.

537. Рудь Н.Т. Технологічні уклади економіки України / Н.Т. Рудь, О.І. Мартиняк // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницьк, 22-24 травня 2008 р. – Хмельницьк, 2008. – С.278-279.

538. Рудь Н.Т. Формування і розвиток регіональної інноваційної інфраструктури / Н.Т. Рудь // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : тези доп. міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 22-24 травня 2008 р. – Запоріжжя, 2008. – С.135-137.

539. Турчик І.В. Можливості використання штрих кодових технологій для логістизації митних процедур в Україні / І.В. Турчик, О.Ю. Чужкова // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2007. – Вип.4. – С.291-300. – (Серія : економіка та менеджмент).

540. Турчик І.В. Штрихове кодування продукції як засіб підвищення її конкурентоспроможності та задоволення потреб споживачів / І.В. Турчик, О.Ю. Чужкова // Стратегії розвитку України у глобальному середовищі : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Сімферополь, 26-28 жовтня 2007 р. – Сімферополь, 2007. – Т.2. – С.74-76.

541. Федосова В.І. Аналіз сучасної демографічної ситуації за регіонами України та оцінка перспектив її розвитку / В.І. Федосова // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.4. –С.126-139. – (Серія : регіональна економіка).

542. Федосова В.І. Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні : соціально – економічні та демографічні аспекти, шляхи їх вирішення / В.І. Федосова // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.249-260. – (Серія : економіка та менеджмент).

543. Черчик Л.М. Методика підходу та результати статистичного дослідження земельних ресурсів рекреаційних систем регіонів України / Л.М. Черчик // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : матер. наук.-практ. конф., м.Київ, 20 травня 2008р. – К., 2008. – Ч.1. – С.298-304.

544. Черчик Л.М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів / Л.М. Черчик // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С.107-117.

545. Черчик Л.М. Основні проблеми зайнятості у рекреаційній сфері та шляхи їх розвязання / Л.М. Черчик, Н.В. Коленда // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – С.294-301. – (Серія : економіка і менеджмент).

546. Черчик Л.М. Оцінка оптимального рівня використання природних рекреаційних ресурсів / Л.М. Черчик // Наукові вісті. – 2007. – Спец. вип. – С.194-200.

547. Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні / Л.М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – С.180-186.

548. Черчик Л.М. Статистичне дослідження демографічних процесів у регіоні / Л.М. Черчик // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – 2008. – №7: економічні науки. – С.252-260.

549. Черчик Л.М. Статистичне дослідження розвитку малого бізнесу у регіоні / Л.М. Черчик // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.4. – С.208-224. – (Серія : регіональна економіка).

550. Черчик Л.М. Статистичний аналіз чинників формування якісного рівня трудового портенціалу регіону / Л.М. Черчик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2008. – Вип.26. – С.120-132.

551. Черчик Л.М. Тенденції розвитку туристично – рекреаційної сфери Волинської області / Л.М. Черчик // Проблеми українського державотворення : історія і сучасність : матер. міжнар. наук.-краєзн. конф. у 2 т. Т. 2. // Велика Волинь : наук. зб. – Вип.35. – Житомир, 2007. – С.298-307.

552. Черчик Л.М. Теоретико-методологічні засади формування та функціонування рекреаційних суспільних систем / Л.М. Черчик // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк. 2007. – Вип.4. – С.298-304. – (Серія : регіональна економіка).

553. Черчик Л.М. Теоретичні основи формування трудового потенціалу регіону / Л.М. Черчик // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.296-224. – (Серія : регіональна економіка).

554. Черчик Л.М. Формування ринкових відносин в рекреаційному природокористуванні : монографія / Л.М. Черчик. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 352с.

555. Шубалий О.М. Економіко – екологічна ефективність регіонального лісогосподарського комплексу : проблеми та шляхи підвищення : монографія / О.М. Шубалий, Б.І. Колісник – Одеса : Фенікс, 2008. – 168с.

556. Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі / О.М. Шубалий // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С.70-77.

557. Шубалий О.М. Порівняльна оцінка фінансових результатів діяльності системи міжгосподарських лісгоспів регіону / О.М. Шубалий, Н.М. Василик // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.336-353. – (Серія : облік та фінанси ).

558. Шубалий О.М. Регресійні моделі дослідження закономірностей розвитку міжгосподарських лісгоспів в регіоні / О.М. Шубалий // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк. 2008. – Вип.5. – Ч.4. – С.267-275.


^ ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


559. Бродська І.І. Економічний аналіз : його місце та роль в процедурах оцінки вартості підприємства / І.І. Бродська // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Донецьк, 2008. – Вип.236. – Т.5. – С.1253-1261.

560. Бродська І.І. Методичні підходи до побудови аналітичної моделі інтегральної оцінки вартості бізнесу / І.І. Бродська // Економіка АПК. – 2008. – №6. – С.56-63.

561. Гарасим П.М. Облікова політика в системі управління сільськогосподарським виробничим кооперативом / П.М. Гарасим, С.В. Зеленко // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – С.82-89. – (Серія : облік і аудит).

562. Герасимчук З.В. Проблеми територіальної організації банківської системи України / З.В. Герасимчук, Н.І. Корецька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. ХІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Суми, 30-31 жовтня 2008 р. – Суми. 2008. – Т.1. – С.111-112.

563. Голячук Н.В. Організація інформаційного забезпечення маркетингової діяльності лісогосподарських підприємств / Н.В. Голячук, С.Є. Голячук // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – С.125-130. – (Серія : економіка та менеджмент).

564. Голячук Н.В. Принципи та способи функціонування комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві / Н.В. Голячук, С.В. Власюк // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – С.110-115. – (Серія : облік і фінанси).

565. Дацюк А.А. Визначення складу допоміжних виробництв як основи побудови системи обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах / А.А. Дацюк // Облік і фінанси АПК. – 2008. – №4. – С.144-147.

566. Дацюк А.А. Деякі питання контролю витрат допоміжних виробництв на сількогосподарських підприємствах / А.А. Дацюк // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008 р. – К., 2008. – С.160-163.

567. Дацюк А.А. Класифікація витрат допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах / А.А. Дацюк // Бухгалтерський облік в сучасних умовах : стан та напрями розвитку : тези доп. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2008. – С.14-15.

568. Дацюк А.А. Організація обліку витрат допоміжних виробництв у сільськогосподарських підприємствах / А.А. Дацюк // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку : матер. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, жовтень 2008 р. – К., 2008. – С.47-49.

569. Дацюк А.А. Особливості класифікації витрат допоміжних виробництв у сільськогосподарських підприємствах / А.А. Дацюк // Економіка АПК. – 2008. – №10. – С.77-81.

570. Дацюк А.А. Особливості контролю витрат допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах / А.А. Дацюк // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – С.127-131. – (Серія : облік і фінанси).

571. Дем’яненко М.Я. Бютжетування на підприємстві : завдання і основні передумови ефективного застосування / М.Я. Дем’яненко, Р.В. Сидоренко // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – (Серія : облік і фінанси).

572. Зеленко С.В. Облікова політика в системі управління сільськогосподарським виробничим кооперативом / С.В. Зеленко // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008 р. – К., 2008. – С.172-175.

573. Жураковська І.В. Взаємоузгодження принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності при відображенні операцій з об’єктами інтелектуальної власності / І.В. Жураковська // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – С.186-192. – (Серія : облік і фінанси).

574. Жураковська І.В. Відображення в звітності підприємств АПК інтелектуальної власності та активів , на які поширюються її права / І.В. Жураковська // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку : матер. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, жовтень 2008 р. – К., 2008. – С.55-58.

575. Жураковська І.В. Вплив умов сільськогосподарського виробництва на облік інтелектуальної власності в АПК / І.В. Жураковська // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницьк, 22-24 травня 2008 р. – Хмельницьк, 2008. – С.402-404.

576. Жураковська І.В. Документування операцій з об’єктами інтелектуальної власності / І.В. Жураковська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С.46-56.

577. Жураковська І.В. Міжнародний та національний досвід обліку ліцензій на право користування об’єктами інтелектуальної власності / І.В. Жураковська // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія, методологія, організація : зб. тез доп. VІ-ї наук.-практ. конф., м. Київ, березень 2008 р. – К., 2008. – С.42-43.

578. Жураковська І.В. Проблеми застосування принципів обліку при відображенні операцій з об’єктами інтелектуальної власності в АПК / І.В. Жураковська // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008р. – К., 2008. – С.88-91.

579. Кацевич В.К. Облік та аудит основних засобів в аграрному секторі : сьогодення та перспективи / В.К. Кацевич // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008р. – К.. 2008. – С.188-191.

580. Кужельний М.В. Формування внутрішнього контролю в автодорожніх організаціях / М.В. Кужельний, І.М. Ткачук // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – С.331-339. – (Серія : облік і фінанси).

581. Курліщук І.Б. Бюджетування як елемент управління сільськогосподарською діяльністю / І.Б. Курліщук // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.1. – (Серія : облік і фінанси ).

582. Курліщук І.Б. Бюджетування як елемент управління сільськогосподарською діяльністю / І.Б. Курліщук // Облік і фінанси АПК. – 2008. – №4. – С.41-44.

583. Курліщук І.Б. Визначення центрів відповідальності як етап становлення системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах / І.Б. Курліщук // Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : матер. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, жовтень 2008р. – К., 2008. – С.93-96.

584. Курліщук І.Б. Оперативний облік на сільськогосподарських підприємствах як елемент загальної стратегії управління / І.Б. Курліщук // Бухгалтерський облік в сучасних умовах : стан та напрями розвитку : тези доп. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2008. – С.20-22.

585. Курліщук І.Б. Управлінський облік в інформаційному обороті сільськогосподарського підприємства / І.Б. Курліщук // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008 р. – К., 2008. – С.210-214.

586. Малік М.Й. Біологічні активи : організація обліку згідно вимог діючих стандартів / М.Й. Малік, В.К. Кацевич // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.7-12. – (Серія : облік і фінанси ).

587. Мачулка О.В. Аналітичні бюджети як джерело інформації для прийняття управлінських рішень на авіаремонтних підприємствах / О.В. Мачулка // Євроатлантична інтеграція України : можливості та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 4 березня 2008 р. – Вінниця, 2008. – С.346-349.

588. Мачулка О.В. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект / О.В. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С.30-34.

589. Мачулка О.В. Особливості формування обліково – інформаційного забезпечення щодо використання прибутку державними підприємствами / О.В. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С.25-30.

590. Михалевич С.Г. Методи оцінки вибуття виробничих запасів у швейному виробництві / С.Г. Михалевич // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.12-23. – (Серія : облік і фінанси ).

591. Михалевич С.Г. Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах / С.Г. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №5. – С.43-47.

592. Московчук А.Т. Аналітичне забезпечення управлінськими витратами / А.Т. Московчук, В.І. Ліщук, І.О. Московчук // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.42-50. – (Серія : економіка та менеджмент).

593. Нагірська К.Є. Управлінська звітність в інтегрованій системі бухгалтерського обліку / К.Є. Нагірська // Сучасні проблеми фінансово – господарського контролю : тези доп. ІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф., м.Кривий Ріг, 21 листопада 2008 р. – Кривий Ріг, 2008. – С.414-416.

594. Нужна О.А. Дослідження ефекту фінансового важеля для сільськогосподарських підприємств Волинської області / О.А. Нужна // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.353-359. – (Серія : регіональна економіка).

595. Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств організаційно-правових форм господарювання / О.А. Нужна // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку : матер. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, жовтень 2008р. – К., 2008. – С.137-139.

596. Нужна О.А. Кредитні ресурси як важливий чинник успішної діяльності аграрних підприємств / О.А. Нужна // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008 р. – К., 2008. – С.88-91.

597. Нужна О.А. Проблеми відображення доходів від виконання підрядних робіт в бухгалтерському обліку та шляхи їх вирішення /О.А. Нужна, О.М. Куліш // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.65-71. – (Серія : облік і фінанси).

598. Нужна О.А. Проблеми розвитку інфраструктури аграрного ринку Волинської області / О.А. Нужна // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2008. - №2. – С.118-123.

599. Парасій-Вергуненко І.М. Інформаційне забезпечення процедур оцінювання вартості підприємства / І.М. Парасій-Вергуненко, І.І. Бродська // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.110-115. – (Серія : облік і фінанси ).

600. Писаренко Т.М. Звітність підприємств : збірник практичних задач та тестових завдань : навч. посіб. / Т.М. Писаренко. – Луцьк : Волинська книга, 2008. – 448с.

601. Писаренко Т.М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Т.М. Писаренко. – Луцьк : Волинська книга, 2008. – 452 с.

602. Писаренко Т.М. Організація управлінського обліку матеріальних запасів / Т.М. Писаренко // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк. 2008. – Вип.5. – Ч.2. – С.124-138. – (Серія : облік і фінанси ).

603. Приступа К.П. Особливості об’єктів оперативного контролю в АПК / К.П. Приступа // Бухгалтерський облік в сучасних умовах : стан та напрями розвитку : тези доп. наук. практ. конф. – Миколаїв, 2008. – С.33-35.

604. Приступа К.П. Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами в АПК / К.П. Приступа // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008р. – К., 2008. – С.246-249.

605. Приступа К.П. Особливості обліку і контролю грошових коштів у сільськогосподарських підприємствах / К.П. Приступа // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С.64-68.

606. Приступа К.П. Перспективи розвитку оперативного обліку і контролю на підприємствах АПК / К.П. Приступа // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – (Серія : облік і фінанси).

607. Приступа К.П. Питання становлення системи оперативного контролю в сільськогосподарських підприємствах / К.П. Приступа // Сучасні проблеми фінансово – господарського контролю : матер. ІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 21 листопада 2008 р. – Кривий Ріг, 2008. – С.462-464.

608. Приступа К.П. Питання формування звітності на підприємствах АПК / К.П. Приступа // Облік і контроль на підприємстваї АПК стан та перспективи розвитку : матер. ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, жовтень 2008 р. –К., 2008. – С.153-155.

609. Савош Л.В. Дослідження проблем розвитку кооперації в аграрному технікотехнологічному сервісі / Л.В. Савош, Л.В. Павлюк // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.3. – С.91-103. – (Серія : регіональна економіка).

610. Савош Л.В. Можливості застосування математичних методів для управлінського обліку / Л.В. Савош, Л.В. Павлюк // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип.5. – Ч.2. – (Серія : облік і фінанси).

611. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2009. – 614с.

612. Садовська І.Б. Вимоги до формування управлінської звітності сільськогосподарських підприємств / І.Б. Садовська // Збірник наукових праць ВДАУ. – Вінниця, 2008. – Вип.36. – С.281-286.

613. Садовська І.Б. Відносини власності і управлінський облік в нових умовах сільськогосподарської діяльності / І.Б. Садовська, К.Є. Нагірська // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в в умовах глобалізації : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 вересня 2008р. – К., 2008. – С.264-268.
1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconДруковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик
У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, статей із журналів, збірників і тез доповідей...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом iv-го кварталу...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом І кварталу...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 25 жовтня 2012
«Про готовність матеріально-технічної бази університету, відокремлених структурних навчальних підрозділів до роботи в зимовий період...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 29 листопада 2012
«Про стан навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького нту та завдання щодо її покращення (за результатами...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Про організацію І проведення усіх видів практик в Луцькому нту та виконання ухвали Вченої ради Луцького нту від 29. 12. 2011 р з...
Луцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012 iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної роботи: стан та перспективи у світлі рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов