Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик icon

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчикНазваДруковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик
Сторінка4/18
Дата конвертації20.06.2013
Розмір3 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Факультет будівництва та дизайну (ФБД)


Кафедра автомобільних доріг та аеродромів


 1. Savchuk P.P. Peculiarities of epoxy composites filled with high dispersed particles of titanium carbide / P.P. Savchuk, V.P. Kashitskiy, O.P. Kyselyuk // Materials of the XIII International Conference „Physics and Technology of Thin Film and Nanosystems”, Ivano-Frankivsk, 2011. – vol. 1. – p. 281-282.
 1. Андрійчук О.В. Методика експериментальних досліджень міцності на стиск у водоноси-ченому стані, морозостійкості та водонепроникності сталефібробетону / О.В. Андрійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. 22. – С.3-8.
 1. Андрійчук О.В. Підвищення міцності та тріщиностійкості залізобетонних безнапірних водопровідних труб / О.В. Андрійчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. Ч. 1. – С.52-57.
 1. Бабич Є.М. Експериментальні дослідження деформацій залізобетону та сталефібробетону в елементах кільцевого перерізу / Є.М. Бабич, О.В. Андрійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. 21. – С.101-108.
 1. Байцим В.Ф. Трансформація авіатранспортної мережі м. Луцька / В.Ф.Байцим, Б.А. Боярчук, Л.О. Талах, В.В. Маліков // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. –Ч.1. – С.78-85.
 1. Белятинський А.О. DS – проблема інтеграції вишів України до європейського освітнього простору / А.О. Белятинський, Б.А. Боярчук, В.В. Маліков // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : тези Всеукр. наук.-метод. конф. – Луцьк, 2011. – С.63-65.
 1. Дробишинець С.Я. Доцільність виготовлення сталефібробетонних безнапірних водопропускних труб із додаванням добавки до бетону Pantar Hit RC 360 у дорожньому будівництві / С.Я. Дробишинець, О.В. Андрійчук, М. Дацюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. – Ч.1. – С.358-364.
 1. Дробишинець С.Я. Забезпечення якості підготовки фахівців в вищих навчальних закладах / С.Я. Дробишинець, О.П. Шимчук // Реалізація принципів Болонського процесу : зб. тез доп. – Луцьк, 2011. – с.169.
 1. Дробишинець С.Я. Кратон, як ефективний модифікатор для дорожніх бітумів / С.Я. Дробишинець, Ю.І. Чернюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. – Ч. 1. – С.365-375.
 1. Коваль М.І. Принципи інженерно-планувальних рішень організації транспортної системи Луцького району / М.І. Коваль // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. – Ч.1. – С.471-477.
 1. Маліков В.В. Аналіз обмежень перешкод ЗПС військового аеродрому у м. Луцьк з перспективою використання у якості цивільного / В.В. Маліков, А.М. Тарадай // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : зб. тез за матеріалами міжнар. семінару. – Луцьк : РВВ Л НТУ, 2011. – С.76-77.
 1. Маліков В.В. Вплив зміни гранулометричного складу на параметри армування залізобетонних конструкцій з арматурою серповидного профілю / В.В. Маліков, І.А. Охота // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. – Ч. 2.– С.20-27.
 1. Маліков В.В. Вплив модифікаторів на структуру і властивості бітумів / В.В. Маліков, О.П. Шимчук, С.О. Левшенюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 570-576.
 1. Павлюк А.В. Дозвільні системи в будівництві / А.В. Павлюк // Тези XXV наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу ЛНТУ. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011.– С.319-320.
 1. Талах Л.О. Автомобільні дороги і дорожньо-транспортні споруди [Електронний ресурс] : посіб. (спеціальний курс) для студент. спец. 7.092105, 8.092105 – „Автомобільні дороги і аеродроми” денної та заочної форм навчання / Л.О. Талах, В.Д. Жежерун, Г.Ф. Лобанок // Центр технологій дистанційного навчання ЛНТУ. – Луцьк, 2011. – № 11-19.
 1. Талах Л.О. Аналіз впливу полімерно-бітумних в’яжучих на властивості дорожніх бітумів / Л.О. Талах, М.І. Коваль, Р.А. Митілка // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. Ч. 2. – С.433-444.
 1. Талах Л.О. Динаміка пасажиропотоку авіаційного транспорту України / Л.О. Талах, С.Я. Дробишинець, М.І. Коваль // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.191-194.
 1. Трейман Є.О. Вдосконалення контролю якості асфальтобетонних покриттів автодоріг / Є.О. Трейман, В.Д. Жежерун, О.П. Шимчук, А.А. Бочаров // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип.40. Ч.2. – С.457-465.
 1. Шимчук О.П. Стратегічні напрямки діяльності військових аеропортів західного регіону України в цивільних цілях / О.П. Шимчук, В.В. Маліков, А.В. Павлюк // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.224-227.


Кафедра дизайну


 1. Авраменко Д.К. Форми зовнішньої реклами України / Д.К. Авраменко, відпов. ред. М.М.Осєтрін // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40. Ч.1. – С.40-47.
 1. Борисюк О.В. Особливості формотворення вантажного автотранспорту (японська школа вантажного автомобілебудування) / О.В. Борисюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40. Ч.1. – С.146-157.
 1. Гетьман Ю.А. Графіті в контексті сучасного графічного дизайну / Ю.А. Гетьман, А.В. Шмельов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.1. – С.219-224.
 1. Кузнєцова І.О. Електронний підручник як важливий компонент системи дистанційного навчання (за матеріалами курсу „Основи винахідництва”) / О.І. Кузнєцова, Н.В. Скляренко, О.С. Пасічник // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу. Секція №5. Впровадження дистанційної освіти : тези Всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 року. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.311-312.
 1. Назарчук М.В. Використання дистанційних навчальних технологій у викладанні спеціалізованих дизайнерських дисциплін / М.В. Назарчук, З.М. Рубан-Головчук, Р.В. Чугай // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу. Секція №5. Впровадження дистанційної освітироку : тези Всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 року. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.305-306.
 1. Назарчук М.В. Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся / М.В. Назарчук // Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси полі етнічного середовища України ( до 90-річчя ІМФЕ ім. М.Т. Рильського) : тези міжнар. наук. конф. – Київ, 2011. – С.12-14.
 1. Назарчук М.В. Народне ткацтво як засіб формування просторово-предметного середовища інтер’єру / М.В. Назарчук, А.В. Ольхова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40. – У 2 ч., ч.2. – С.82-87.
 1. Назарчук М.В. Технологічні традиції ткацтва Волинського Полісся XІX – першої третини XX ст. (етнографічний та мистецький аспект) / М.В. Назарчук // Мистецтво і дизайн в новій комунікативній реальності : міжкультурний діалог і національний консерватизм : тези наук.-теорет. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (з міжнародною участю). – Львів : ЛНАМ, 2011. – С.32-35.
 1. Назарчук М.В. Формування нитки, як вагомий етап під час виготовлення тканини на території Волинського Полісся у XІX – поч. XX ст. / М.В. Назарчук // Мистецтвознавство. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць.– Харків : ХДАДМ, 2011. – №5 – С.81-86
 1. Охріменко Г. Кам’яні вироби – знаки влади / Г. Охріменко, Н. Скляренко, І. Маркус // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею : матеріали ІІ історико-краєзнавчої конф. «Південно-Східна Волинь в контексті історії України» (до 10-річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м. Нетішина), 27 вересня 2011 р. – Нетішин, 2011. – Вип.4 – С.107-114.
 1. Охріменко Г. Питання періодизації стжижовської культури на Волині / Г.Охріменко, Н.Скляренко // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею : Південно-Східна Волинь в контексті історії України (до 10-річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м.Нетішина), матеріали ІІ історико-краєзнавчої конф., 27 вересня 2011 р. – Нетішин, 2011. – Вип.4 – С.100-105.
 1. Пасічник О.С. Дизайнерські засоби створення інтер’єрів офісних центрів / О.С. Пасічник, І.Р. Хомич // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – с.324.
 1. Пасічник О.С. Розвиток екодизайну в районах забудови міст / О.С. Пасічник, Л.М. Захарчук // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : ННВ ЛНТУ, 2011. – С.324-325.
 1. Приступа О.В. Особливості символіки декору житлових будівель Луцька кінця XIX – початку XX століття / О.В. Приступа // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб.– К.: КНУБА, 2011. – Вип. 40. –Ч.2. – С.218-225.
 1. Приступа О.В. Поліфункціональність малих архітектурних форм / О.В. Приступа, Н.М. Табун // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.328-329.
 1. Приступа О.В. Принципи освітлення багатофункціональних торгово-розважальних закладів (на прикладі м. Луцька) / О.В. Приступа, О.О. Гриценко // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.322.
 1. Приступа О.В. Стилістичні прийоми формовияву модерну в дизайні інтер’єру / О.В. Приступа, О.С. Рокоманова Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.325-326.
 1. Романюк О.В. Використання комп’ютерних та інформаційних технологій при розробці дизайн-проектів / О.В. Романюк, А.М. Федуна // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.318-319.
 1. Романюк О.В. Етномотиви малих архітектурних форм у організації рекреаційних зон Волинського середовища / О.В. Романюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40. –У 2 ч., ч.2. – С.225-231.
 1. Романюк О.В. Інформаційно-символічне середовище садиби Волинського Полісся кінця ХІХ-ХХ століття / О.В. Романюк // Простір і час сучасної науки : тези VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Київ, 2011. – У 6 Ч., ч.6. – С.3-5.
 1. Романюк О.В. Конструктивні та художньо-образні особливості транспортних зупинок м. Луцька / О.В. Романюк, А.С. Кирилюк // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.320-321.
 1. Романюк О.В. Особливості об’ємно-просторової організації та ландшафтного формотворення селянської садиби Волинського Полісся / О.В. Романюк // Наука і життя : сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку : тези VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Київ, 2011. – С.23-25.
 1. Романюк О.В. Перспективні напрямки застосування мистецтва флуородизайну / О.В. Романюк, А.О. Малащук // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.316-317.
 1. Романюк О.В. Принципи формування художнього рішення інтер’єрів закладів громадського харчування м. Луцька / О.В. Романюк, О.М. Ковальчук // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.326-327.
 1. Романюк О.В. Проблеми образотворення дитячих майданчиків м. Луцька / О.В. Романюк, Ю.В. Рубець // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – с.320.
 1. Романюк О.В. Програми допомоги ЄС у сфері вищої освіти / О.В. Романюк, Д.К. Авраменко, В.В. Хижинський // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу. Секція №2. Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти : тези Всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.80-81.
 1. Романюк О.В. Способи функціональної організації навчальних приміщень художнього спрямування / О.В. Романюк, М.А. Будзило // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – с.323.
 1. Рубан-Головчук З.М. Процеси утвердження декоративної кераміки як окремого різновиду професійної діяльності художників (60-70 рр.) / З.М. Рубан-Головчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40. – У 2 Ч., ч.2. – С.240-245.
 1. Скляренко Н.В. Архітектурна відеоінстраляція в урбаністичному середовищі / Н.В. Скляренко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 40. –У 2 Ч., ч.2. – С.372-378.
 1. Скляренко Н.В. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ–ХХ ст. [Текст] : монографія / Наталія Владиславівна Скляренко. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 264 с.
 1. Скляренко Н.В. Житлобудівництво епохи палеоліту Волинського Полісся / Н.В. Скляренко, І.О. Варич // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.311-312.
 1. Скляренко Н.В. Категорії простору і часу в дизайні сучасного предметно-просторового середовища / Н.В.Скляренко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДМ, 2011. – №6. – С.110-112.
 1. Скляренко Н.В. Кольорознавство [Електронний ресурс] : підруч. для студент. спец. «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Наталія Владиславівна Скляренко. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – 524 c.
 1. Скляренко Н.В. Кольорознавство [Текст] : навч. посіб. для студент. спец. «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Наталія Владиславівна Скляренко ; МОНУ. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 502 c.
 1. Скляренко Н.В. Основи винахідництва [Електронний ресурс] : підруч. для студент. спец. «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Наталія Владиславівна Скляренко. – Луцьк : ЛНТУ, 2011.
 1. Скляренко Н.В. Роль архетипу у формуванні бренду (за матеріалами фірми «Світоч») / Н.В. Скляренко, О.В. Журба // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.317-318.
 1. Скляренко Н.В.Історія розвитку дитячого середовища у закордонних і українських торгівельних закладах / Н.В. Скляренко, Ю.С. Христюк // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.310-311.
 1. Хижинський В.В. Вроцлавська академічна кераміка другої половини ХХ століття. Інспірації прадавніми формами / В.В. Хижинський // Реалії народного мистецтва : персональний і трансперсональний діалог : матеріали Міжнар. наук. симпозіуму. – Опішня, 2011. – С.24-28.
 1. Хижинський В.В. Вроцлавська кераміка другої половини XX століття. Творчість провідних художників-керамістів / В.В. Хижинський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40. – Ч.2. – С.498-505.
 1. Хижинський В.В. Збереження специфіки матеріалу і домінантне значення творчої особистості (на прикладі творчості провідних керамістів, випускників Львівської та Вроцлавської академій мистецтв) / В.В. Хижинський // «Класичне мистецтво та сучасний художній процес : практика, теорія, критерії : тези наук.-теоретичної конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (з міжнародною участю). – Львів : ЛНАМ, 2011. – С.54-56.
 1. Хижинський В.В. Становлення львівської школи професійної кераміки (1940 – 1960-і рр.) / В.В. Хижинський // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДМ, 2011. – №1. – С.134-137.
 1. Чугай Р.В. Самобутність творчості волинського художника О. Валенти та її вплив на сприйняття середовища / Р.В. Чугай // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.2. – С.533-538.Кафедра міського будівництва та господарства


 1. Божидарник В.В. Метод граничных элементов для магнитоэлектроупругих тел с полупроницаемыми трещинами и тонкими включениями. / В.В.Божидарник, Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Деформация и разрушение материалов и наноматериалов : сб. материалов IV Междунар. конф., 25-28 октября 2011 г. –Москва, ИМЕТ РАН. – С.879-881.
 1. Божидарнік В.В. Аналіз сучасного стану генерального планування міст / В В. Божидарнік // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч. 1. – С.6-12.
 1. Божидарнік В.В. Beam approach for the antiplane shear of anisotropic solids containing thin inhomogeneities / Viktor BOZHYDARNYK, Iaroslav PASTERNAK, Heorhiy SYLYM, Nazar OLIYARNYK // VI - th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustow, May 30-June 2, 2011 [VI Міжнародний Симпозіум Механіки Матеріалів і Конструкцій у м. Білосток (Республіка Польща), 30.05-02.06.2011]. – C.43-44.
 1. Божидарнік В.В. Визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування біля вершин гострокінцевих включень в ізотропних пластинах. / В.В. Божидарнік, В.М. Садівський // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк, 2011. – Вип. 30. – С.4-6.
 1. Божидарнік В.В. Визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування біля вершин гострокінцевих включень в ізотропних пластинах / В.В. Божидарнік, В.М. Садівський // Застосування математичних методів в науці і техніці : зб. тез. доп. Всеукр. наук. конф., 25-26 листопада 2011 р., Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.9-11.
 1. Божидарнік В.В. Визначення напружень біля штампу у півплощині з тріщинами на основі модифікованих інтегральних рівнянь / В.В. Божидарнік, О.В. Максимович, А.Д. Іващук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк, 2011. – Вип.33. – С.37-42.
 1. Божидарнік В.В. Застосування функціональних рядів для дослідження напружено-деформованого стану композитної пластини з гострокінцевими вирізами / В.В. Божидарнік, В.М. Садівський // 13 Міжнародна наукова конф. імені академіка М.Кравчука. – Київ, 2010. – с.64.
 1. Божидарнік В.В. Метод граничних елементів для двовимірних задач термопружності ізотропних тіл із тріщинами та тонкими включеннями / В.В. Божидарнік, Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 17. – С.51-58.
 1. Божидарнік В.В. Метод граничних елементів для задач термопружності ізотропних тіл із тонкими неоднорідностями / В.В. Божидарнік, Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк, 2011. – Вип. 30. – С.43-49.
 1. Божидарнік В.В. Напрямки завдань вдосконалення технологічної підготовки ремонтного виробництва / В.В. Божидарнік, А.П. Гусєв // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : материалы 11 Междунар. науч.-техн. семинара. – г. Свалява, Карпаты, 2011. – С.24-25.
 1. Божидарнік В.В. Очищення стічних вод автотранспортних підприємств із застосуванням енергозберігаючих компактних очисних споруд (ЕКОС) / В.В. Божидарнік, О.Ф. Картава, А.Г. Картавий // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : материалы 11 Междунар. науч.-техн. семинара. – г. Свалява, Карпаты, 2011. – С.25-28.
 1. Божидарнік В.В. Представлення виробів ремонтного виробництва сукупністю множин модулів / В.В. Божидарнік, А.П. Гусєв, С.В. Мисковець // Вісник Сев НТУ. Серія «Машиноприладобудування та транспорт» : зб. наук. праць. – Севастополь, 2011. – Вип. 121. – С.15-17.
 1. Божидарнік В.В. Про граничну рівновагу анізотропних пластин з тріщинами. / В.В. Божидарнік, В.М. Садівський // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк, 2011. – Вип. 30. – С.7-9.
 1. Божидарнік В.В. Розрахунок на міцність композитних пластинок із тріщинами на основі енергетичного критерію руйнування / В.В. Божидарнік, О.В. Максимович // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2011. – С.43-52.
 1. Божидарнік В.В. Утилізація твердих побутових відходів методом електрошролізу – забезпечення якості навколишнього середовища / В.В. Божидарнік, О.Ф. Картава, А.Г. Картавий // Качество, стандартизация, контроль : теория и практика : 10 Юбилейная Международная науч.-практ. конф. – Київ, 2010. – С.9-13.
 1. Боярчук Б.А. DS-проблема інтеграції вишів України до європейського освітнього простору / Б.А. Боярчук, А.О. Бєлятинський, В.В. Маліков // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.63-64.
 1. Верешко О.В. Впровадження кредитно-модульної системи при навчанні фахівців за напрямом підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки / О.В. Верешко, В.М. Мельник, В.Ф. Радзій // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк . – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.51-52.
 1. Верешко О.В. Методологічні аспекти формування магістерської роботи за спеціальністю «землевпорядкування та кадастр» / О.В. Верешко, В.У. Волошин, В.Ф. Радзій // Реалізація принципів і завдань Болонського процессу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.53-54.
 1. Вопросы повышения качества образования в контексте унифицированных учебных программ / С.В. Синий, О.О. Герасимчук, Г.А. Герасимчук, З.О. Гошко // Образование, наука и производство в ХХI веке: современные тенденции развития : материалы юбилейной Междунар. конф., 24 ноября 2011г., г. Могилёв. – Могилёв : Белорус.-Рос. ун-т, 2011. – С.17-18.
 1. Дзюбинська О.В. Переваги та недоліки тестування, як методу контролю кредитно-модульної системи підготовки студентів / О.В. Дзюбинська, М.В. Смаль // Реалізація принципів і завдань Болонського процессу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.29-30.
 1. Дослідження змінюваності міцності і деформативності бетону при короткочасному навантаженні / П.О. Сунак, А.В. Шостак, С.В. Синій, О.П. Сунак // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40, ч 2. – С.417-421.
 1. Ільчук Н. І. Критерії педагогічної майстерності викладача / Н.І. Ільчук // Реалізація принципів і завдань Болонського процессу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.178-179.
 1. Ільчук Н. І. Проблеми та перспективи розвитку вітрової енергетики в Україні / Н.І. Ільчук, І.О. Парфентьева // Енергозбереження у міському будівництві та житлово-комунальній сфері : зб. доп. наук.-практ. конф., 7-8 квітня 2011 р. м. Одеса. – Одеса : ОДАБА, 2011. – С. 48-51.
 1. Малишко О.І. Інженерна геодезія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О.І. Малишко, О.В. Верешко. – Луцьк : ЛНТУ, 2011.
 1. Методичні можливості застосування електронного підручника з інженерної геодезії в дистанційному навчанні студентів / О.І. Малишко, О.В. Дзюбинська, М.В. Смаль, О.З. Шафранська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К : КНУБА, 2011. – Вип. 40. ч 2. – С.14-19.
 1. Особливості пластичного деформування високомідистих чавунів / І.О. Парфентьєва, Д.А. Гусачук, Ю.П. Фещук, Н.П. Зайчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.33. – С.58-62.
 1. Оцінка параметрів пластичної деформації чавуну легованого міддю / І.О. Парфентьєва, Р.А. Кохан, І.С. Веремчук, Д.А. Гусачук, // Молодь і наука : кроки назустріч : матеріали регіональної наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.33-36.
 1. Парасюк Б.О. Проблеми збереження і використання пам’ятників промислової архітектури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. на території Волині / Б.О. Парасюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40, ч 2. – С.151-155.
 1. Парфентьєва І.О. Місце та роль дистанційного навчання в сучасній системі освіти: переваги та недоліки / І.О. Парфентьєва, О.І. Малишко, Б.О. Парасюк // Реалізація принципів і завдань Болонського процессу : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р.,м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.300-301.
 1. Парфентьєва І.О. Морфологія та характер розподілення мідистих включень у легованих міддю сірих чавунах / І.О. Парфентьєва, А.В. Маткова, Д.А. Гусачук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.31. – С.199-203.
 1. Парфентьєва І.О. Сучасний стан та перспективи розвитку електротранспорту м. Луцька / І.О. Парфентьєва, Н.І. Ільчук, М.В. Смаль // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40, ч. 2. – С.156-161.
 1. Пекарчук О.П. Основні принципи проектування пологових будинків / О.П. Пекарчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40, ч. 2. – С.162-168.
 1. Перспективний енергозберігаючий захід модернізації насосних станцій (на прикладі мереж водопостачання міста Луцька) / С.В. Синій, А.В. Шостак, М.І. Корчук, Ю.І. Дрозд, І.Е. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40,ч. 2. – С.340-346.
 1. Синий С. В. Методы и приёмы берегоукрепления / С.В. Синий, И.Э. Линник, В.В. Ярыжко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Харківської НАМГ. – К. : ХНАМГ, 2011. – Вип. 99. – С.467-473.
 1. Синий С.В. Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов в вузах республики Беларусь / С.В. Синий, Ю.Г. Болошенко, С.В. Алехнович // Реалізація принципів і завдань Болонського процессу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.23-25.
 1. Синій С.В. Відмінність ролі дисципліни “система: машина-поле” у підготовці інженерних кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр” / С.В. Синій, Я.В. Семен, З.О. Гошко // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.27-28.
 1. Синій С.В. Оцінка стану та перспективні заходи водопостачання і водовідведення міста Луцька / С.В. Синій, А.В. Шостак, П.О. Сунак // Енергозбереження у міському будівництві та житлово-комунальній сфері : зб. доп. наук.-практ. конф., 7-8 квітня 2011 р. м. Одеса. – Одеса : ОДАБА, 2011. – С.92-95.
 1. Синій С.В. Тенденції розвитку однорядної картоплезбиральної техніки / С.В. Синій, Р.Б. Гевко // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Львів, 2011. – № 15. – С.379-390.
 1. Смаль М.В. ОСББ як один із напрямків реформування відносин у житловій сфері / М.В. Смаль, О.В. Дзюбинська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.2. – С.378-383.
 1. Техніко-економічне обґрунтування як основна складова дипломних проектів та магістерських робіт / Б.А. Боярчук, В.В. Маліков, О.П. Шимчук, Г.Ф. Лобанок // Проблеми забезпечення якості Державної атестації випускників ВНЗ – фахівців дорожньо-транспортної галузі в умовах ступеневої освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 2011 р. – Харків : ХНАДУ, 2011. – С.39-42.
 1. Трансформація авіатранспортної мережі м. Луцька / В.Ф. Байцим, Б.А. Боярчук, Л.О. Талах, В.В. Маліков, А.І. Кравчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.1. – С.78-85.
 1. Фоменко М.С. Гідродинамічна модель як макропідхід для дослідження транспортного потоку / М.С. Фоменко, М.М. Дьомін, // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.2. – С.417-421.
 1. Фоменко М.С. Сучасний стан дистанційної освіти в Україні / М.С. Фоменко, Н.Ю. Кіс, Я.І. Панасюк // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.309-310.
 1. Шостак А.В. Досвід впровадження тестового контролю знань студентів з технічних дисциплін у програмі opentest / А.В. Шостак, Б.А. Боярчук, П.О. Сунак // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.21-22.
 1. Шостак А.В. Моделювання і прогнозування рівнів води в паводковий період в межах м. Луцька / А.В. Шостак, О.В. Верешко, В.У. Волошин // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.2. – С.562-568.
 1. Шостак А.В. Оцінка дисперсних грунтів та їх основних реологічних властивостей / А.В. Шостак // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 38. – С.465-475.
 1. Шостак А.В. Застосування пінобетону у енергозберігаючому будівництві / А.В. Шостак // Енергозбереження у міському будівництві та житлово-комунальній сфері : зб. доп. наук.-практ. конф., 7-8 квітня 2011 р. м.Одеса. – Одеса : ОДАБА, 2011. – С.124-127.

Кафедра ПЦБ


 1. Абрамюк І.Г. Формування генерального плану міста із врахуванням суспільно-політичної ідеології соціалізму / І.Г.Абрамюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.1. – С.34-39.
 1. Бабич Е.М. Анкеровка в бетоне арматуры серповидного профиля / Е.М. Бабич, Е.Е.Поляновская, А.С. Чапюк // Проблемы современного бетона и железобетона. – Минск, 2011.– Т.1. – С.37-45.
 1. Бабич Є.М. Визначення напружень зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю / Є.М. Бабич, О.Є. Бабіч, О.С. Чапюк // Міжвід. наук.-техн. зб. ДП НДІБК. – Київ, 2011. – Вип. 74. Кн. 1. – С.285-292.
 1. Бабич Є.М. Ступенева вища будівельна освіта в ЛНТУ / Є.М. Бабич, О.А.Ужегова, С.В. Ротко // Реалізація принципів і завдань Болонського процес : тези Всеукр. наук.-метод. конф. – Луцьк : РВВ ЛHТУ, 2011. – С.342-344.
 1. Барашиков А.Я. Організація дистанційного навчання, його переваги та недоліки / А.Я. Барашиков, І.В. Задорожнікова, Р.В. Пасічник // Реалізація принципів і завдань Болонського процес : тези Всеукр. наук.-метод. конф. – Луцьк : РВВ ЛHТУ, 2011. – С.269-271.
 1. Боровець О.А. Зведення будівель та споруд з просторових плит 3D / О.А. Боровець, О.А. Ужегова, Є.О. Трейман. – София : Бял ГРАД-БГ ООД. – С.49-55.
 1. Боровець О.А. Просторові плити 3Д / О.А. Боровець // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч. 1. – С.151-156.
 1. Гришкова А.В. Вплив повторних навантажень на зчеплення арматури серповидного профілю / А.В. Гришкова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.1. – С.336-343.
 1. Гуда О.С. Підхід до проектування навчальних та дитячих дошкільних закладів / О.С. Гуда // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.1. – С.344-350.
 1. Дослідження змінюваності міцності і деформативності бетону при короткочасному навантаженні / П.О. Сунак, А.В. Шостак, С.В. Синій, О.П. Сунак // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40., ч.2. – С.417-421.
 1. Задорожнікова І.В. Підсилення стиснутої зони сучасними матеріалами для відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних конструкцій : монографія / І.В. Задорожнікова ; МОНУ. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 138 с.
 1. Кислюк Д.Я. Науково-дослідна діяльність лабораторії та її значення у системі ступеневої вищої освіти / Д.Я. Кислюк, В.П. Самчук, В.В. Савицький // Реалізація принципів і завдань Болонського процес : тези Всеукр. наук.-метод. конф. – Луцьк : РВВ ЛHТУ, 2011. – С.354-355.
 1. Кислюк Я.Д. Будівельна механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. з дисципліни для студент. напрямку 6.060101 "БУДІВНИЦТВО" денної та заочної форм навчання / Я.Д. Кислюк, О.В. Єрмуракін. – Луцьк : ЛHТУ, 2011.
 1. Літвицька О.І. Енергоекономічне будівництво / О.І. Літвицька, О.А. Пахолюк // Енергозбереження у міському будівництві та житлово-комунальній сфері : зб. доп. наук.-практ. конф. – Одеса : ОДАБА, 2011. – С.68-70.
 1. Мартинюк А.П. Принцип структурування знань при управлінні якістю освіти / А.П. Мартинюк, О.С. Чапюк, А.С. Ніхімчук // Реалізація принципів і завдань Болонського процес : тези Всеукр. наук.-метод. конф. – Луцьк : РВВ ЛHТУ, 2011. – С.195-197.
 1. Пасічник Р.В. Розрахунок однопорожнинного гіперболоїда / Р.В. Пасічник, І.В. Задорожнікова, О.А. Пахолюк // Наукові нотатки : міжвуз. зб. за напрямом "Інженерна механіка". – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.179-181.
 1. Пахолюк О.А. Порівняння енергоефективності теплоізоляційних матеріалів / О.А.Пахолюк, І.В.Задорожнікова, Р.В.Пасічник // Застосування пластмас у будівництві та міському господарств : тези X Міжнар. наук.-техніч. інтернет-конф. – Харків, 2011. – С.68-70.
 1. Пахолюк О.А. Ступеневість вищої освіти в контексті підготовки студентів будівельних спеціальностей / О.А. Пахолюк, Р.І. Кінаш, Т.О. Пахолюк // Реалізація принципів і завдань Болонського процес : тези Всеукр. наук.-метод. конф. – Луцьк : РВВ ЛHТУ, 2011. – С.350-351.
 1. Потієнко Л.В. Експериментальні дослідження утворення і розкриття тріщин при різних видах навантажень / Л.В. Потієнко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч.2. – С.207-213.
 1. Пустюльга С.І. Автоматизація процесу геометричного моделювання хвилястих поверхонь покриття малих архітектурних форм / С.І. Пустюльга, В.П. Самчук // Технічна естетика і дизайн : міжвід. наук.-техн. зб. – К. : Віпол, 2011. – Вип. 8. – С.259-263.
 1. Пустюльга С.І. Згущення точкових каркасів дискретно представлених кривих за рахунок параметрів зовнішнього формоутворюючого навантаження / С.І. Пустюльга, В.П. Самчук // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К. : КНУБА. – 2011. – Вип. 88. – С.35-40.
 1. Ротко В.О. Дослідження точності некласичної моделі згину ортотропних балок-смуг / В.О. Ротко, В.В. Шваб’юк, С.В. Ротко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40, ч.2. – С.231-239.
 1. Самчук В.П. Формоутворення дискретних сіток в циліндричній системі координат з використанням логарифмічного масштабування у радіальному напрямку / В.П. Самчук, Ю.В. Клак // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2011. – № 6. – С.229-234.
 1. Шваб’юк В.В. Згин пластинки зі зміщеним та защемленим краями / В.В. Шваб’юк, С.В. Ротко, В.О. Ротко // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за напрямом "Інженерна механіка"). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.33 (вересень). – С.294-300.
 1. Шваб’юк В.І. Згин круглої транстропної плити, частково опертої на жорстку основу / В.І. Шваб’юк , С.В. Ротко, О.В. Гуда // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за напрямом "Інженерна механіка"). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.31 (червень). – С.421-425.
 1. Яким Р.Я. Технологія облаштування фасадів будинків навісними фасадними системами з вентиляцією / Р.Я. Яким, О.А. Ужегова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2011. – Вип. 40, ч. 2. – С.581-588.
 1. Яким Р.Я. Прага, Publishing House, “Education and Science” s.p.o. / М.В. Нінічук, С.В. Ротко, О.А. Ужегова. – Р.93-100.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Схожі:

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconЛуцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012
До бібліографічного покажчика включено бібліографічні описи монографій, підручників, наукових статтей із збірників, фахових журналів,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Про організацію І проведення усіх видів практик в Луцькому нту та виконання ухвали Вченої ради Луцького нту від 29. 12. 2011 р з...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної роботи: стан та перспективи у світлі рішення...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 29 листопада 2012
«Про стан навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького нту та завдання щодо її покращення (за результатами...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 25 жовтня 2012
«Про готовність матеріально-технічної бази університету, відокремлених структурних навчальних підрозділів до роботи в зимовий період...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера О. Шунь та довідку комісії з підготовки даного питання, Вчена рада констатує,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013 року
«Науково-дослідна робота в Луцькому нту: підсумки за 2012 р. І завдання на 2013 р.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов