Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик icon

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчикНазваДруковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик
Сторінка5/18
Дата конвертації20.06.2013
Розмір3 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Кафедра технічної механіки


 1. Bohdanov V.R. Evaluation of crack resistance based on the numerical modeling of the plane strained state / V.R. Bohdanov, H.T. Sulym // Materials Science. – 2010. – 46. – No. 6. – P.723-734.
 1. Bohdanov V.R. valuation of crack resistance based on the numerical modeling of the plane strained state Materials Science / V.R. Bohdanov, H.T. Sulym.– 46. – No. 6. – P.723-734.
 1. Bozhydarnyk Viktor. BEM approach for the antiplane shear of anisotropic solids containing thin inhomogeneities / Bozhydarnyk Viktor, Pasternak Iaroslav, Sulym Heorhiy, Oliyarnyk Nazar // Proc. VI-th International Symposium on Failure Mechanics of Materials and Structures (Augustow, 30.05-2.06.2011). – Poland, 2011. – P. 43 44. – Online P.76-81
 1. Bozhydarnyk V. 2D thermoelastic boundary element method for solids containing cracks and thin inclusions / Bozhydarnyk V., Pasternak Ia., Sulym H., Piskozub L. // Pasternak_TS2011_Submission_1294921721.pdf / Thermal Stresses 2011 with Naotake, Noda Symposium (Budapest, Hugary) Budapest University of Technologu and Economics, Hungarian Academy of Sciences.
 1. Bozhydarnyk V. BEM approach for the antiplane shear of anisotropic solids containing thin inhomogeneities / V. Bozhydarnyk, I. Pasternak, H. Sulym, N. Oliyarnyk // Proc. VI Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures, Augustow, May 30. – June 2, 2011. – P.43-44.
 1. Pasternak Ia.Coupled 2D electric and mechanical fields in piezoelectric solids containing cracks and thin inhomogeneities Engineering Analysis with Boundary Elements. 35. – No. 4. – P.678-690.
 1. Pasternak Ya.M. Solution of the problems of antiplane deformation of bodies with thin ribbonlike inclusions by the methods of integral equations. І. General relations / Ya.M. Pasternak, H.T. Sulym // Materials Science. – 2011. – No. 1. – P.36-44.
 1. Pasternak Ia. Coupled 2D electric and mechanical fields in piezoelectric solids containing cracks and thin inhomogeneities / Ia. Pasternak // Engineering Analysis with Boundary Elements. – 2011. – 35. – No. 4. – P.678-690.
 1. Pasternak Ia. Stress state of solids containing thin elastic crooked inclusions / Ia Pasternak , H. Sulym  // J. Eng. Math. DOI 10.1007/s10665-011-9486-0. – 14 p.
 1. Pasternak Ia. Stress state of solids containing thin elastic crooked inclusions J / Ia. Pasternak, H. Sulym. – Eng. Math. DOI 10.1007/s10665-011-9486-0,14 p.
 1. Pasternak Ia.M. Dual boundary element method for problems of the theory of thin inclusions / Ia.M. Pasternak, H.T. Sulym // Journal of Mathematical Sciences. – 2011. – 178. – No. 4. – P.421-434

 2. Pasternak Ia.M., Sulym H.T.Dual boundary element method for problems of the theory of thin inclusionsJournal of Mathematical Sciences. 178. – No. 4. – P. 421-434.
 1. Pasternak Ya.M., Sulym H.T.Solution of the problems of antiplane deformation of bodies with thin ribbonlike inclusions by the methods of integral equations. І. General relationsMaterials Science. – 2011, No. 1. – P.36-44.
 1. Shvabyuk Vasyl. Bending of orthotropic plate containing a crack parallel to the median plane / Shvabyuk Vasyl, Pasternak Iaroslav, Sulym Heorhiy // Proc. VI-th International Symposium on Failure Mechanics of Materials and Structures (Augustow, 30.05-2.06.2011). – Poland, 2011. – P.144-145.
 1. Shvabyuk V. Bending of orthotropic plate containing a crack parallel to the median plane / V. Shvabyk, H. Sulym, I. Pasternak // Proc. VI Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures, Augustow, May 30. – June 2, 2011. – P.144-145.
 1. Sulym H. Modelowanie stanu naprężenia sprężystego tarczy zawierającej doskonale i niedoskonale połączone z materiałem cienkie inkluzje i nakładki / H. Sulym , Ia. Pasternak // Streszczenia referatów 50. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice” (26 lutego 2 marca 2011 r. Ustroń). Ustroń. – 2011. – S.149.
 1. Sulym H. Zginanie płyty Reissnera ze szczelinami przy uwzglednieniu szerokosci strefy kontaktu brzegów szczelin / Sulym H., Opanasowycz W., Jacyk I. // Acta mechanica et automatica. – 2011. – 5. – No.1. – S.85 93
 1. Sulym H., Opanasowycz W. Jacyk I. Zginanie płyty Reissnera ze szczelinami przy uwzglednieniu szerokosci strefy kontaktu brzegów szczelin Acta mechanica et automatica/ H. Sulym, W. Opanasowycz, I. Jacyk. – No.1. – S.85-93.
 1. Берегова Н.І. Технічна механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н.І. Берегова, О.С. Приходько. – Луцьк : ЛНТУ. – 2011. (4169 кВт, http://elearning.lutsk.ua/course/view.php?id=328, № 11-8)
 1. Берегова О.С. Вплив технологічних параметрів приготування модельних сумі­шей на міцність моделей, що витоплюються / О.С. Берегова, В.К. Постіженко, Н.І. Берегова  // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ. – 2011. – Вип. 33. – С.18-23.
 1. Богданов В. Моделювання руху тріщини на основі числового розв’язування задачі плоского напруженого стану. Серія мех.-мат. / В. Богданов, Г. Сулим  // Вісник Львів. ун-ту. – 2010. – Вип. 73. – С.192-204.
 1. Богданов В.Р. Визначення в’язкості руйнування матеріалу на основі числового моделювання плоского деформованого стану / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. – № 6. – C.16-24.
 1. Богданов В.Р. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского напруженого стану / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. «Фіз.-математична». – 2011. – № 1. – С.31-34.
 1. Богданов В.Р. До розв’язку задачі плоского напруженого стану матеріалу з урахуванням процесу розвантаження і пружно-пластичних деформацій при динамічному навантаженні / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Консонанс-2011 : тези доп. акустичного симпозіуму, 27-29 вересня 2011 р. м. Київ, – Київ, 2011. – С.9.
 1. Богданов В.Р. О решении задачи плоского деформированного состояния мате­риала с учетом упругопластических деформаций при динамическом нагру­жении / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Теоретическая и прикладная механика. – 2010. – Вып. 1 (47). – С.126-133.
 1. Богданов В.Р. Плоский деформований стан компактного зразку з врахуванням процесів розвантаження і підростання тріщини / В.Р. Богданов,  Г.Т. Сулим // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.24-30.
 1. Божидарник В.В. Метод граничных элементов для магнитоэлектроупругих тел с полупроницаемыми трещинами и тонкими включениями / В.В. Божидарник, Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Деформация и разрушение материалов и наноматериалов : сборник материалов. IV междунар. конф., 25-28 октября 2011 г. Москва. – М. : ИМЕТ РАН, 2011. – С. 879-881.
 1. Божидарнік Віктор. Розрахунок напружень біля щілини довільної ширини у анізотропних пластинках / Віктор Божидарнік, Олеся Максимович // Машинознавство. – 2011. – № 6 (95). – С.9-13.
 1. Божидарнік В. Напружений стан біля зближених отворів у анізотропних пластинках / В Божидарнік, О. Максимович // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – Том 16. – № 2. – С.7-14.
 1. Божидарнік В.В. Визначення напружень біля штампу у півплощині з тріщинами на основі модифікованих інтегральних рівнянь / В.В. Божидарнік, О.В. Максимович, А.Д. Іващук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.37-42.
 1. Божидарнік В.В. Метод граничних елементів для двовимірних задач термопружності ізотропних тіл із тріщинами та тонкими включеннями / В.В. Божидарнік, Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2011. – Вип. 17. – С. 51-59.
 1. Божидарнік В.В. Метод граничних елементів для задач термопружності ізотропних тіл із тонкими неоднорідностями / В.В. Божидарнік, Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2011. – Вип. 33. – С.43-49.
 1. Божидарнік В.В. Розрахунок довговічності та міцності для пластинчатих елементів із ребрами жорсткості за врахування анізотропії матеріалу / В.В Божидарнік, К.Я. Бортнік, О.В. Максимович // Технологічні комплекси : наук. журн. – Луцьк, 2011. – № 2. – С. 155-161.
 1. Божидарнік В.В. Розрахунок напруженого стану анізотропних пластинок із крайовими тріщинами за врахування контакту їх берегів / В.В. Божидарнік, О.В. Максимович  // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка». – 2011. – Вип. 15. – Т.2, № 5. – С.29-39.
 1. Бондарський О.Г. В’язкопружне деформування шаруватих оболонок обертання, виконаних із термореологічно складних матеріалів / О.Г. Бондарський, О.В. Бабков, В.І. Косенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Міжнар. наук. конф. молодих вчених та студентів «Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування». – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. – С.141-145.
 1. Бондарський О.Г. Методика чисельного розв’язання крайових задач статики систем багатошарової структури / О.Г. Бондарський, О.В. Бабков, В.І. Косенко // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.50-52.
 1. Бондарський О.Г. Міжнародна освітня діяльність в Болонському процесі / О.Г. Бондарський, О.В. Бабков // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Луцьк, 20-21 жовтня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.67-68.
 1. Бондарський О.Г. Мобільність студентів та викладачів, як один з базових принципів сучасної освітньої політики / О.Г. Бондарський, В.І. Косенко // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.65-66.
 1. Васільєв К. Антиплоска деформація квадратного в плані тіла з внутрішньою тонкою неоднорідністю / К. Васільєв, Я. Пастернак, Г. Сулим // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2010. – Вип. 73. – С.165-176.
 1. Васільєв К.В. Застосування методу прямого вирізування до розв’язування задачі поздовжнього зсуву клина з тонкими неоднорідностями довільної орієнтації / К.В. Васільєв, Г.Т. Сулим // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – Вип. 53 – № 3. – С.117-123.
 1. Васільєв К.В. Поздовжній зсув безмежного тіла з тонким дволанковим пружним включенням / К.В. Васільєв, Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Вісн. Донецького національного ун-ту. Серія «Природничі науки». – 2010. – Вип. 2. – С.55-63.
 1. Васільєв К.В. Поздовжній зсув кусково-однорідного півшару з тріщинами / К.В. Васільєв, Г.Т. Сулим  // Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі : тези доп. 13 Всеукр. наук.-метод. конф., 15-17 вересня 2011 р. м. Миколаїв. – Миколаїв, 2011. – С.16-18.
 1. Галазюк В.А. Задача управління за допомогою поверхневих сил вертикальними переміщеннями межі пружного півпростору / В.А. Галазюк, Г.Т. Сулим // Математичні проблеми технічної механіки – 2011 : матеріали Міжнар. наук. конф 13 15 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2011. – С. 78.
 1. Галазюк В.А. Фундаментальна система розв’язків осесиметричної задачі теорії пружності для тіла з плоскою пеленою об’ємних диполів і сил / В.А. Галазюк, Г.Т. Сулим // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2010. – 53. – № 4. – С.132-142.
 1. Кривень М. Контактна пружно-пластична задача для шару з тонким включенням за наявності затримки текучості / М. Кривень  Г. Сулим // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2010. – Вип. 73. – С. 139-147.
 1. Кушнір Р.М. Інтегральні рівняння неосесиметричної задачі теорії пружності для тіл обертання / Р.М. Кушнір, В.М Максимович, Т.Я. Соляр // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.124-130.
 1. Максимович В.М. Опір матеріалів з основами теорії пружності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В.М. Максимович, О.В. Максимович . – Луцьк : ЛНТУ, 2011. (4695 кВт, http://elearning.lutsk.ua/course/view.php?id=377, № 11-38)
 1. Максимович О.В. Безпровідниковий зв’язок: огляд стандартів / О.В. Максимович, М.А. Демидюк, Н.В. Багнюк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : міжвуз. журн. – Луцьк, 2010. – Вип. 1. – С.41-46.
 1. Максимович О.В. Двоперіодичні задачі теорії пружності для анізотропних пластинок із тріщинами / О.В. Максимович // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.136-143.
 1. Максимович О.В. Напруження біля отворів із хвилястою межею / О.В. Максимович // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Луцьк, 2010. – Вип. 20. – С.182-188.
 1. Максимович О.В. Напруження біля системи отворів різної форми в анізотропних пластинках / О.В. Максимович, Я.В Максимович // Технологічні комплекси : наук. журн. – Луцьк, 2010. – № 2. – С. 155-161.
 1. Максимович О.В. Определение фундаментальных функций в задаче изгиба ортотропной пластины / О.В. Максимович, В.Ф. Оробей, Н.Г. Cурьянинов // Авиционно-космическая техника и технология : научно-технический журн. – Харьков, 2011. – 3/80. – С. 37-42.
 1. Максимович О.В. Розрахунок на міцність пластинчастих елементів панелей корпусу автобусів / О.В. Максимович, Я.В. Максимович // Энергосберегающие технологии и техника в сфере АПК : материалы к межрегиональной выставке-конференции, 17-19 ноября 2010 г. – Орел : Изд-во ОрелГАУ. – 2011. – С.54-59.
 1. Максимович О.В. Стійкість арок і аркових систем / О.В. Максимович, В.Ф. Оробей, М.Г. Сур’янінов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – № 40. – Ч.2. – С. 422-432.
 1. Максимович О.В. Сумісне використання систем Fortran та Matlab для дослідження напружень біля отворів із закругленими кутами в анізотропних пластинках / О.В. Максимович, Н.В. Багнюк // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво : міжвуз. журн. – Луцьк, 2010. – Вип. 2. – С. 18-25
 1. Мікуліч О.А Дослідження взаємовпливу отворів у нескінченних пластинках за усталених коливань / О.А Мікуліч, В.М. Максимович // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.164-169.
 1. Мікуліч О.А Застосування методу граничних інтегральних рівнянь до розрахунку власних частот пластинок за усталених коливань / О.А. Мікуліч // Тези доп. IV – та конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача, 2011. – С.151-153.
 1. Николишин М.М. Тріщини в полі залишкових напружень в циліндричній оболонці / М.М. Николишин, В.І. Шваб’юк, А.В. Маткова // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С. 170-178.
 1. Опанасович В.К. Згин зосередженими моментами пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / В.К. Опанасович, І.М. Яцик, Г.Т. Сулим  // Математичні проблеми технічної механіки : матеріали Міжнар. наук. конф., 13 15 квітня, 2011, Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2011. – C. 74.
 1. Ореховський І.І. Розв’язок задачі для оболонки обертання змінної товщини в пружно-пластичному стані / І.І. Ореховський  // Технологічні комплекси : наук. журн. – Луцьк, 2010. – № 2. – С. 162-167
 1. Пастернак Ярослав. Антиплоска деформація тіл з тонкими включеннями і накладками змінної жорсткості / Ярослав Пастернак, Георгій Сулим, Назарій Оліярник // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : праці 2 Міжнар. наук.-техн. конф., 11-13 листопада, 2010, Львів. – С. 66-68.
 1. Пастернак Я. Використання теорії тонких включень для побудови лінійної моделі напівпроникних тріщин в п’єзоелектриках / Я. Пастернак, Г. Сулим, М. Пастернак  // 10-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, , 25-27 травня, 2011 р., Львів. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2011. – С.110-111.
 1. Пастернак Я. Регулярні системи тонких неоднорідностей в анізотропному середовищі / Я. Пастернак, Г. Сулим, М. Пастернак //. Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовки фахівців у цій галузі : тези доп. XIII Всеукр. наук.-метод. конф., 15-17 вересня 2011 р., Миколаїв. – Миколаїв, 2011. – С. 18-19.
 1. Пастернак Я. Умови зародження крихкого руйнування в тілах із тонкими пружними включеннями / Я. Пастернак, Г. Сулим, Р. Пастернак // Вісн. Тернопільського нац. техн. ун-ту. – 2011. – Вип.16. – № 2. – С.14-23.
 1. Пастернак Я.М. Антиплоска деформація анізотропних тіл із тонкими неоднорідностями / Я.М. Пастернак, Н.Р. Оліярник // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи : відкрита наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАН України. – Львів, 2011. – С.59-61.
 1. Пастернак Я.М. Магнітоелектропружність тіл із тонкими включеннями та тріщинами / Я.М. Пастернак // IV конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача : тези доп. – Львів : ІППММ НАНУ, 2011. – С. 88-89.
 1. Пастернак Я.М. Модели тонкого включения в условиях его идеального и неидеального контактного взаимодействия с окружающим материалом / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим, Л.Г. Пискозуб // Труды VI Междунар. симп. по трибофатике МСТФ 2010; Минск, 25 окт.-1 нояб., 2010 г. / [редкол. Журавков (пред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – В 2 ч. Ч. 2. – С.399-404.
 1. Пастернак Я.М. Поздовжній зсув квадратного в плані тіла із тонким пружним включенням / Я.М. Пастернак, Н.Р. Оліярник // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2011. – Вип. 33. – С.182-184.
 1. Пастернак Я.М. Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплос­кого деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями.  Загальні співвідношення / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим // Фізико-хімічна механіка мате­ріалів. – 2011. – № 1. – С. 37-43.
 1. Пастернак Я.М. Рост усталостных трещин в телах с тонкими упругими включениями / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим  // Динамические и технологоческие проблемы механики конструкций и сплошных сред : материалы XVII Междунар. симпозиума, Ярополец, 14-18 февраля 2011 г.– Москва, 2011. – Т. 1. – С. 159-160.
 1. Приходько О.С. Пружно-пластична задача для м’якого еліпсоїдного включення / О.С. Приходько  // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – С.201-204.
 1. Cулим Г. Исследование нестационарных радиальных колебаний слоистого цилиндра методом полиномов Лагерра / Г. Cулим, В. Колодий, И Турчин  // Proc. VI-th International Symposium on Failure Mechanics of Materials and Structures (Augustow, 30.05-2.06.2011). – Poland, 2011. – P. 154. – Online P. 324-327.
 1. Сулим Г. Концентрація напружень та електричних зміщень на тонких включеннях у п’єзоелектричних тілах / Г. Сулим, Я. Пастернак  // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 13. – С.139-148.
 1. Сулим Г. Моделювання термонапруженого стану тіл, вкритих матеріалами із функціонально змінними властивостями / Г.Т. Сулим, Я.М. Пастернак, О. Патеюк // Технологічні комплекси : наук. журн. – 2010. – № 2. – С.57-64.
 1. Трач В.М. Світові тенденції розвитку та особливості післядипломної освіти / В.М. Трач, В.І. Шваб’юк, В.О. Ротко // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф. – 20-21 жовтня, 2011 р., Луцьк – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.336-338.
 1. Трейман Є.О. Теоретична механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є.О. Трейман. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 140 с.
 1. Трейман Є.О. Вдосконалення контролю якості асфальтобетонних покритів автодоріг / Є.О. Трейман, В.Д. Жежерун, О.П. Шимчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2011. – № 40. – Ч.2. – С. 457-464.
 1. Трейман Є.О. Дослідження пустотності двохфракційного окатаного заповнювача для конгломератних матеріалів / Є.О. Трейман // Технологічні комплекси : наук. журн. – Луцьк, 2010. – № 2. – С. 150-154.
 1. Трейман Є.О. Зведення будівель та споруд з просторових плит 3Д / Є.О. Трейман, О.А. Ужегова, О.А. Боровець // Динамикатана съвременната наука : материалы за VII междунар. науч. практ. конф., 17-25 июля 2011 г. – София Бял ГРАД – БГ 001. – 2011. – С. 49-55.
 1. Хайліс Г. Розрахунок напруження в сипкому середовищі під час його транспортування в криволінійному трубопроводі / Г. Хайліс, М. Морозов, Л. Рудик // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. – 2011. – № 11. – С.25-27.
 1. Черепанов Г. Про обвал Міжнародного торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року / Переклад О.Є. Андрейківа, Я.М. Пастернака, Г.Т. Сулима // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2010. – Вип. 73. – С. 114-138.
 1. Шваб’юк В.І. Варіаційний метод виведення рівнянь рівноваги в круглій плиті / В.І. Шваб’юк, О.В. Гуда // Застосування математичних методів в науці і техніці : зб. тез доп. Всеукр. наукової конф., 25-26 листопада, 2011 р., Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С. 98-100.
 1. Шваб’юк В. І. Згин круглої транстропної плити, частково опертої на жорстку основу / В.І. Шваб’юк, С. Ротко, О. Гуда. // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за напрямом «Інженерна механіка»). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 31. – С.421-425.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Схожі:

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconЛуцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012
До бібліографічного покажчика включено бібліографічні описи монографій, підручників, наукових статтей із збірників, фахових журналів,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Про організацію І проведення усіх видів практик в Луцькому нту та виконання ухвали Вченої ради Луцького нту від 29. 12. 2011 р з...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної роботи: стан та перспективи у світлі рішення...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 29 листопада 2012
«Про стан навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького нту та завдання щодо її покращення (за результатами...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 25 жовтня 2012
«Про готовність матеріально-технічної бази університету, відокремлених структурних навчальних підрозділів до роботи в зимовий період...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера О. Шунь та довідку комісії з підготовки даного питання, Вчена рада констатує,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013 року
«Науково-дослідна робота в Луцькому нту: підсумки за 2012 р. І завдання на 2013 р.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов