Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик icon

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчикНазваДруковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик
Сторінка8/18
Дата конвертації20.06.2013
Розмір3 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Кафедра фізики та електротехніки


 1. Баховський П.Ф. Математична модель реалізації послуги в рамках моделі систем масового обслуговування / П.Ф. Баховський // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 31. – С.17-23.
 1. Баховський П.Ф. Регульований асинхронний електропривод для короткочасних режимів роботи / П.Ф. Баховський, Р.О. Селепина, Й.Р. Селепина // Наукові записи Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – м. Київ, 2011. – Т. 4, №12. – С.87-95.
 1. Баховський П.Ф. Синтез кореляційної функції, заданої в неперервному вигляді, на основі комбінованого узагальненого гаусового імпульсу / П.Ф. Баховський, М.М. Євсюк // Наукові записки УНДІЗ : науково-виробничий зб. – Київ, 2011. – Вип. 17. – С.18-23.
 1. Бондар О.М. Аналіз математичної моделі перехідних процесів при визначені електропровідності рідини контактним способом / О.М. Бондар, Н.О. Перепич // Застосування математичних методів в науці і техніці : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.11-12.
 1. Вплив одновісної пружної деформації на положення глибоких енергетичних рівнів у монокристалах n-Ge / А.В. Федосов, С.В. Луньов, Д.А. Захарчук, С.А. Федосов, Л.І. Панасюк // Фізичний зб. НТШ. – 2011. – Т. 8. – C.205-209.
 1. Вплив опромінення на фізичні властивості монокристалів антимоніду кадмію / Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль, С.А. Федосов, Д.А. Захарчук // Тези V Української наук. конф. з фізики напівпровідників, м. Ужгород, Україна, 9-15 жовтня 2011 р. – Ужгород, 2011. – С.256-257.
 1. Кремнієві р-МОН та n-МОН транзистори з одновісно деформованими каналами у нанотехнології електронних приладів / А.Є.Горін, Г.В. Громова, В.М. Єрмаков, П.П. Когутюк, В.В. Коломоєць, П.Ф. Назарчук, Л.І. Панасюк, С.А. Федосов // Український фізичний журн. – 2011. – Т. 56, № 9. – С.920-925.
 1. Лунёв С.В. Влияние γ – облучения на параметр анизотропии подвижности носителей заряда в одноосно деформированных кристаллах n-Si / C.В. Лунёв, П.П. Шигорин // Взаимодействие излучений с твёрдым телом : материалы 9-ой междунар. конф., Минск, Беларусь, 20-22 сентября 2011 г. – Минск, 2011. – C.138-140.
 1. Луньов C.В. Визначення константи деформаційного потенціалу в n-Si методом п’єзоопору / С.В. Луньов, С.А. Федосов // Журнал фізичних досліджень. – 2011. – Т.15, №2. – C.2705-2708.
 1. Луньов С.В. Константи деформаційного потенціалу та в γ – опроміненому n-Si / С.В. Луньов, О.В. Бурбан // Застосування математичних методів в науці і техніці : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.47-49.
 1. Луньов С.В. Константи деформаційного потенціалу ∆1-мінімуму n-Ge / С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук, Л.І. Панасюк // Прогресивні технології і прилади : зб. ст. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 1. – С.112-119.
 1. Луньов С.В. Про параметри ∆1-мінімумів в n-Ge / С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук, Л.І. Панасюк // Тези V Української наук. конф. з фізики напівпровідників, м. Ужгород, Україна, 9-15 жовтня 2011 р. – Ужгород, 2011. – С.249.
 1. Міждолинне розсіювання електронів у n-Si в області температур 300 – 450 К / Л.І. Панасюк, В.М. Єрмаков, В.В. Коломоєць, П.Ф. Назарчук, С.А.Федосов // Тези V Української наук. конф. з фізики напівпровідників, м. Ужгород, Україна, 9-15 жовтня 2011 р. – Ужгород, 2011. – С.72.
 1. Назарчук П.Ф. Оптика [Електронний ресурс] : навч. посіб. до практ. занять для студент. напрямку «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / П.Ф. Назарчук. – Луцьк : ЛНТУ. – 2011. – №11-22, lib.lntu.info/books/fepes/fizyka_ta_elektrotehnika/2011/11-22/, 6,13 МБ.
 1. Особенности проводимости - облученного антимонида кадмия / Л.В. Ящинский, С.А. Федосов, Ю.В. Коваль, Д.А. Захарчук, Л.В. Коваль, Г.Л. Мирончук // Радиационная физика твёрдого тела : труды ХХI Междунар. совещания. – Москва, Россия 2011 г. – С.537-545.
 1. Пастернак М.П. Курс фізики для автомобілістів [Електронний ресурс] : навч. посіб / М.П. Пастернак., Р.М. Пастернак. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. № 11-28, lib.lntu.info/books/fepes/fizyka_ta_elektrotehnika/2011/11-28/.
 1. Пастернак Я.М. Використання теорії тонких включень для побудови лінійної моделі напівпровідникових тріщин у п’єзоелектриках / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим, М.П. Пастернак // X Міжнародний симпозіум інженерів-механіків, 2011 р. – С.110-111.
 1. Пастернак Я.М. Регулярні системи тонких неоднорідностей в анізотропних середовищах / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим, М.П. Пастернак // Тези доп. XIII Всеукр. конф., м. Миколаїв, Україна, 2011 р. – Миколаїв, 2011. – С.18-19.
 1. Расчет константы деформационного потенциалав-облученном n-Si / С.А. Федосов, С.В. Лунёв, Д.А. Захарчук, Ю.В. Коваль, Л.В. Ящинский // Радиационная физика твёрдого тела : труды ХХI Междунар. совещания. – Москва, Россия, 2011 г. – С.268-272.
 1. Розробка системи клапана для контролера газових потоків F260 / І.М. Колядинський, А.М. Коровицький, Т.І. Коменда, І.М. Панасюк, В.В.Сахарчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.31. – С.161-165.
 1. Сулим Г.Т. Умови зародження крихкого руйнування в тілах з тонкими пружними включеннями / Г.Т. Сулим, Я.М. Пастернак, Р.М. Пастернак // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – Т 16, №2. – С.14-23.
 1. Тензорезистивні ефекти у сильно деформованих слабко ізоляторних кристалах p-Si(B) при Т=4,2 К / В.М. Єрмаков, В.В. Коломоєць, П.Ф. Назарчук, Л.І. Панасюк, С.А. Федосов // Тези V Української наук. конф. з фізики напівпровідників, м. Ужгород, Україна, 9-15 жовтня 2011 р. – Ужгород, 2011. – С.251
 1. Федосов А.В. Вплив одновісної деформації на заповнення рівня, пов’язаного з А- центром, в кристалах n-Si / А.В. Федосов, С.В. Луньов, С.А. Федосов // Український фізичний журнал. – 2011. – Т. 56, №1. – C.69-73.
 1. Федосов А.В. Вплив одновісної деформації на заповнення рівня, пов’язаного з А- центром, в кристалах n-Si / А.В. Федосов, С.В. Луньов, С.А. Федосов // Український фізичний журнал. – 2011. – Т. 56, №1. – C.69-73.
 1. Федосов С.А. Вплив концентрації домішки на зміну положення глибокого рівня еВ при ОПД в n-Ge / С.А. Федосов, М.В. Хвищун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (фізичні науки). – Луцьк : ВНУ, 2011. – №29. – С.37-43.
 1. Фільц Р.В. Про числові характеристики випадкових величин / Р.В. Фільц, М.Н. Лябук // Застосування математичних методів в науці і техніці : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.94-96.
 1. Чабан В. Математична модель вузла живлення асинхронних машин : монографія / В. Чабан, В. Лишук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 116 с.
 1. Якимчук Н.М. Нечітка логіка в системах автоматизації насосної станції / Н.М. Якимчук // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2011) : зб. тез 4 Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 23-25 травня 2011 р. – Київ, 2011. – С.381-383.
 1. Ящинський Л.В. Місце дисципліни «Фізика» в системі державних стандартів вищої освіти України / Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Луцьк 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011 р. – С.321-322.
 1. Ящинський Л.В. Фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. до практичних занять для студентів напрямку “Інженерне матеріаознавство” денної форми навчання / Л.В. Ящинський, Л.І. Панасюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – № 11-20, lib.lntu.info/books/fepes/fizyka_ta_elektrotehnika/2011/11-20/, 18,7 МБ.


^ Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ФКНІТ)


Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами


 1. Гуменюк Л.О. Основи САПР [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” денної та заочної форм навчання / Л.О. Гуменюк, А.С. Луцик. – Луцьк : ЛНТУ, 2011р., квітень.(обсяг-2,63 мегабайт, довідка № 11-59).
 1. Костєлов С.С. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” денної і заочної форми навчання / С.С. Костєлов. – Луцьк : ЛНТУ, 2011р., травень. (обсяг-8,49 мегабайт, довідка № 11-58).
 1. Лотиш В.В. Банки та бази данних [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” денної та заочної форм навчання / В.В. Лотиш, Р.Я. Грудецький. – Луцьк : ЛНТУ, 2011р., квітень. (обсяг - 4,15 мегабайт, довідка № 11-55).
 1. Маркіна Л.М. Процеси і апарати харчової та переробної промисловості [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” денної і заочної форми навчання / Л.М. Маркіна. – Луцьк : ЛНТУ, 2011р., грудень. (подані до впровадження).
 1. Сацик В.О. Виконавчі механізми та регулюючі органи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” денної та заочної форми навчання / В.О. Сацик. – Луцьк : ЛНТУ, 2011р., грудень. (подані до впровадження).
 1. Федік Л.Ю. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” денної і заочної форми навчання / Л.Ю. Федік. – Луцьк : ЛНТУ, 2011р., грудень. (подані до впровадження).
 1. Федік Л.Ю. Комп’ютерна графіка : навч. посіб. для студент. вищ. навч. закладів IV рівня акредитації / Л.Ю. Федік ; МОНУ. – Луцьк : ЛНТУ, 2011.– 230 с.


Кафедра вищої математики


 1. Андрейків О.Є. Оцінка залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за блочного навантаження / О.Є. Андрейків, С.В. Хиль, Ю.Я. Матвіїв // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за напрямом “Інженерна механіка”). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.32. – C.10-14.
 1. Андрейків О.Є. Розрахункова модель для визначення докритичного росту тріщин низькотемпературної повзучості / О.Є Андрейків, Ю.Я. Матвіїв, Т.А. Крадінова // Сучасні проблеми фізико-матем. наук та підготовка фахівців у цій галузі : зб. тез доп. XIII Всеукр. наук.-метод. конф., м. Миколаїв, 15-17 вересня 2011 р. – С.12-13.
 1. Божидарнік В.В. Визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування біля вершин гострокінцевих включень в ізотропних пластинах / В.В. Божидарнік, В.М. Садівський // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.№30. – С.4-6.
 1. Божидарнік В.В. Визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування поблизу гострокінцевих включень в ізотропних пластинах / В.В. Божидарнік, В.М. Садівський // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р.– Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.9-11.
 1. Божидарнік В.В. Про граничну рівновагу анізотропних пластинах з тріщинами / В.В. Божидарнік, В.М. Садівський // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.№30. – С.7-9.
 1. Божидарнік В.В. Розрахунок круглої плити, пошкодженої поверхневою пів еліптичною поперечною тріщиною / В.В. Божидарнік // Технологічні комплекси : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №1(3). – С.84-90.
 1. Вища математика [Електронний ресурс] : підручник / Г.М. Губаль. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 158 с. 48,2 Мб. № 11-78, lib.lntu.info
 1. Вища математика [Електронний ресурс] : підручник / Б.І. Дутчак, В.М. Садівський, Ю.Я. Матвіїв. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 125 с. 125с / 3,93 Мб. № 11-05, lib.lntu.info
 1. Гануліч Б.К. Застосування варіаційного числення для розрахунку верхньої межі навантаження пружно-пластичних тіл / Б.К. Гануліч // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.24-26.
 1. Гануліч Б.К. Побудова графічних залежностей коренів кубічного рівняння від коефіцієнтів / Б.К. Гануліч, Н.В Ващук // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.90.
 1. Гембарська С.Б. Граничні властивості чотиригармонійного інтеграла Пуассона в одиничному крузі / С.Б. Гембарська // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.26-27.
 1. Гінайло П.І. Побудова системи власних функцій крайової задачі для сфери / П.І. Гінайло, В. Маначинський // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. (Технічний напрямок). – Луцьк, 2011. – С.93-94.
 1. Грінченко Л.Г. Багатофакторна регресія як метод аналізу явищ / Л.Г. Грінченко, В. Місюк // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. (Технічний напрямок). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.102.
 1. Грінченко Л.Г. Про застосування методу колокацій до розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь із змінними коефіцієнтами / Л.Г. Грінченко // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.28-29.
 1. Губаль Г.М. Диференціальні рівняння з імпульсною правою частиною в математичному моделюванні впливу екології на біосистеми та динаміки адаптації біосистеми до екології навколишнього середовища / Г.М. Губаль, Н.С. Приходько, І.П. Громовчук // Студентський науковий вісник. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.3, ч.1. – С.52-59.
 1. Губаль Г.М. Застосування диференціальних рівнянь другого порядку з імпульсною правою частиною для дослідження впливу екології на біосистеми / Г.М. Губаль, Н.С. Приходько // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.91-92.
 1. Губаль Г.М. Комп’ютерні технології в освіті та їх особливості в математичній підготовці студентів / Г.М. Губаль // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №6. – С.76-83.
 1. Губаль Г.М. Комп'ютерні технології в дидактичній системі математичної підготовки студентів / Г.М. Губаль // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №3. – С.103-108
 1. Губаль Г.М. Математична модель динаміки адаптації біосистеми до екології навколишнього середовища / Г.М. Губаль, І.П. Громовчук // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.92-93.
 1. Губаль Г.М. Роль кредитно-модульної системи в підвищенні якості математичної освіти у вищих технічних навчальних закладах / Г.М. Губаль // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу, Луцьк, 20-21 жовтня 2011 р. : тези Всеукр. наук.-метод. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.17-18.
 1. Губаль Г.М. Характеристика комутаторів для параболічних сингулярних інтегралів / Г.М. Губаль // Застосування математичних методів в науці і техніці, Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. : тези Всеукр. наук. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.29-32.
 1. Губаль Г.Н. Некоторые аспекты проведения практических занятий по высшей математике в вузах / Г.Н. Губаль // Перспективы развития высшей школы : IV Междунар. науч.-метод. конф. (посвященная 60-летию университета) Гродно (Беларусь), 11-12 мая 2011 г. – Гродно : Гродненский государственный аграрный университет, 2011. – С.273-275.
 1. Гуда О.В. Застосування визначеного інтегралу в економічних задачах / О.В. Гуда, П. Хорзова // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.95.
 1. Гуда О.В. Осесиметрична задача для транстропної плити на пружній основі Вінклера під дією розподіленого навантаження / О.В. Гуда // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. №33. – С.53-57.
 1. Гуда О.В. Сучасні моделі та методи розрахунку пластин / О.В. Гуда // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №3. – С.109-114.
 1. Диференціальне числення [Електронний ресурс] : підручник / Б.І. Дутчак, Р.І. Михальчук, Ю.Я Матвіїв, О.В. Лисенко. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 170 с / 12,4 Мб. № 11-25, lib.lntu.info
 1. Діагностування механізмів руйнування сталі 38ХН3МФА за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії / В.Р. Скальський, Л.Р. Ботвіна, О.М. Станкевич, Ю.Я. Матвіїв, О.С. Дубицький // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №3. – С.12-17.
 1. Дутчак Б.І. Стійкість по першому наближенню дискретних моделей диференціальних рівнянь, які відповідають застосуванню до них k-крокових чисельних методів / Б.І. Дутчак // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.32-33.
 1. Дутчак Б.І. До розв’язування звичайних лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку із змінними коефіцієнтами та відповідних їм систем першого порядку / Б.І. Дутчак, Р.І. Михальчук // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 3. – С.133-140.
 1. Дутчак Б.І. Один спосіб отримання формули Валлеса / Б.І. Дутчак, А.В. Влодавчук // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.90.
 1. Дутчак Б.І. Розв’язування лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків із змінними коефіцієнтами з допомогою підстановок / Б.І. Дутчак // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 4. – С.10-14.
 1. Лисенко О.В. Застосування рядів до розв’язування першої граничної задачі рівняння Гельмгольца на площині / О.В. Лисенко, Т. Шимків, А. Муха // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.94-95.
 1. Лисенко О.В. Оцінка знизу першого власного значення бігармонійного оператора в просторі / О.В. Лисенко // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 3. – С.150-153.
 1. Лісковець С.М. Динамічна модель Кейнса / С.М. Лісковець, І. Невідомський // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.100.
 1. Лісковець С.М. Основні напрямки науково-педагогічної діяльності / Я.П. Кулика, С.М. Лісковець // Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 10 Всеукр. наук. конф., 6-8 жовтня 2011р. – Київ. – С.182-184.
 1. Лісковець С.М. Про дослідження Я.П. Куликом ліній ланцюгового мосту / С.М. Лісковець // Історія науки і техніки – інтелектуальний ресурс системи освіти : всеукр. наук. конф., 7-8 квітня 2011 р. – Харків : Нац. тех. університет "Харківський політехнічний інститут" – 2011. – С.67-68.
 1. Лісковець С.М. Про малодосліджену наукову діяльність Я.П. Кулика / С.М. Лісковець // Історія освіти, науки і техніки в Україні : VІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 27 травня 2011р. – Київ. – С.125-127.
 1. Лісковець С.М. Про напрямки наукової діяльності Я.П. Кулика / С.М. Лісковець // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.43-45.
 1. Магнетоакустичне діагностування тонкостінних феромагнетиків із плоскими тріщинами / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, Д.В. Рудавський, О.М. Сергієнко, Ю.Я. Матвіїв // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – №6. – С.72-75.
 1. Матвіїв Ю.Я. Акустико-емісійна оцінка накопичення об’ємної пошкодженості композитів / Ю.Я. Матвіїв, Т.А. Крадінова // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за напрямом “Інженерна механіка”) . – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 33. – C.231-237.
 1. Матвіїв Ю.Я. Застосування методу сіток до розв’язування диференціальних рівнянь в частинних похідних / Ю.Я. Матвіїв, К. Мартинюк // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.101.
 1. Матвіїв Ю.Я. Математична модель утворення і взаємодії двох дископодібних тріщин / Ю.Я. Матвіїв // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези доп. Всеукр. наук. конф., 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.52-54.
 1. Михальчук Б.Р. Про інтерполяцію функціоналів за допомогою інтегральних ланцюгових дробів, оцінку збіжності та похибку обчислення / Б.Р. Михальчук, Р.І. Михальчук, Б.І. Дутчак // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 3. – С.161-166.
 1. Михальчук Р.І. Інтегральні ланцюгові дроби та деякі з задач, що приводять до цього поняття / Р.І. Михальчук // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези доп. Всеукр. наук. конф., 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.56-58.
 1. Михальчук Р.І. Про наближене обчислення неперервних ланцюгових дробів з заданою точністю / Р.І. Михальчук, С.А. Губіш // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.98-99.
 1. Оніщук В.О. Групи, які задовольняють слабкій умові мінімальності чи максимальності для підгруп фіксованого ступеня нільпотентності // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.61-62.
 1. Оніщук В.О. Групи, що задовольняють слабку умову мінімальності для неабелевих субнормальних підгруп / В.О. Оніщук, Б.К. Гануліч // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 3. – С.167-170.
 1. Оніщук В.О. Застосування систем диференціальних рівнянь в механіці та економіці / В.О. Оніщук, С. Шнит // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.97-98.
 1. Оніщук В.О. Квазівнутрішні автоморфізми груп порядку 64 / В.О. Оніщук, Я.П. Сисак // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.63-64.
 1. Оцінка модуля вектора переміщень за одночасного утворення тріщин у композиті / З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, О.М. Сергієнко, Л.І. Гречихін, Е.Д. Подлозний, Ю.Я. Матвіїв // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №3. – С.94-102.
 1. Садівський В.М. Застосування методу Монте-Карло для обчислення визначених інтегралів / В.М. Садівський, Т.А. Побочий // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.96-97.
 1. Середа В.Ю. Про методи розв’язання інтегральних рівнянь типу Фредгольма другого роду / В.Ю. Середа // Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 3. – С.176-179.
 1. Скальський В.Р. Діагностування залишкового напруженого стану зварних з’єднань, виконаних електронно-променевим зварюванням / В.Р. Скальський, І.М. Лясота, Ю.Я. Матвіїв // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю середовищ, матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ – 2011р. : зб. практ. 16 Міжнар. наук.-техн. конфер. – Львів, 2011. – С.61-66.
 1. Скальський В.Р. Моделі оцінювання механізмів руйнування композитних матеріалів за параметрами сигналів акустичної емісії / В.Р. Скальський, Ю.Я. Матвіїв // Комп’ютерно-інтегровані технології. Освіта, наука, виробництво. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 3. – С.150-152.
 1. Теорія ймовірностей та математична статистика [Електронний ресурс] : підручник / Л.Г. Грінченко, П.І. Гінайло, О.В. Лисенко, В.М. Тимощук. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 120 с. / 5,67 Мб. № 11-47, lib.lntu.info
 1. Тимощук В.М. Особливості самосинхронізації дебалансних збудників, які обертаються з кратними частотами / В.М. Тимощук // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.79-81.
 1. Тимощук В.М. Про деякі парадокси теорії ймовірностей / В.М. Тимощук, С. Тарасюк // Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки (Технічний напрямок) : тези XXXIV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.99.
 1. Шваб’юк В.І. Варіаційний метод виведення рівнянь рівноваги в круглій плиті / В.І. Шваб’юк // Застосування математичних методів в науці і техніці : тези Всеукр. наук. конф., Луцьк, 25-26 листопада 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.98-100.
 1. Шваб’юк В.І. Згин круглої транстропної плити, частково опертої на жорстку основу / В.І. Шваб’юк, С.В. Ротко, О.В. Гуда // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.№31. – С.421-425
 1. Ярошевич М.П. Експериментальне дослідження кратної самосинхронізації де балансних віброзбудників / М.П. Ярошевич, В.М. Тимощук, А.В. Силивонюк // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2011. – №701. – С.113-118.
 1. Ярошевич М.П. Самосинхронізація дебалансних віброзбудників, які обертаються з кратними частотами / М.П. Ярошевич, В.М. Тимощук, М.М. Толстушко // Тези доп. 10-го Міжнар. симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові, 25-27 травня 2011 р. – С.389-390.
 1. Ярошевич М.П. Самосинхронізація дебалансних збудників з кратними частотами обертання у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органа / М.П. Ярошевич, В.М. Тимощук, А.В. Силивонюк // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні : Український міжвуз. наук.-техн. зб. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №45. – С.256-262 .
 1. Ярошевич Т.С. Динамічна синхронізація дебалансних віброзбудників з кратними частотами обертання / Т.С. Ярошевич, В.М. Тимощук, М.П. Ярошевич // Вісник Сев.НТУ. Серія «Механіка, енергетика, екологія». – Севастополь, 2011. – Вип.120. – С.228-234.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18Схожі:

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconЛуцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012
До бібліографічного покажчика включено бібліографічні описи монографій, підручників, наукових статтей із збірників, фахових журналів,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Про організацію І проведення усіх видів практик в Луцькому нту та виконання ухвали Вченої ради Луцького нту від 29. 12. 2011 р з...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної роботи: стан та перспективи у світлі рішення...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 29 листопада 2012
«Про стан навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького нту та завдання щодо її покращення (за результатами...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 25 жовтня 2012
«Про готовність матеріально-технічної бази університету, відокремлених структурних навчальних підрозділів до роботи в зимовий період...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера О. Шунь та довідку комісії з підготовки даного питання, Вчена рада констатує,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013 року
«Науково-дослідна робота в Луцькому нту: підсумки за 2012 р. І завдання на 2013 р.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов