Розрахунок податкових зобов\

Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибутокНазваРозрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток
Дата конвертації02.03.2013
Розмір215.38 Kb.
ТипРозрахунок
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2013 року № 39Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


1

^ Розрахунок податкових зобов'язань
щодо сплати консолідованого податку на прибуток

Звітний
Звітний новий
Уточнюючий
2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Розрахунок або уточнюється (для уточнюючого Розрахунку)
I квартал
Півріччя
Три квартали
РікІІ квартал¹
ІІ, ІІІ квартали¹
ІІ-ІV квартали¹

3

^
Повне найменування юридичної особи - платника консолідованого податку на прибуток згідно з реєстраційними документами та його місцезнаходження

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код платника податку
за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

4
^
Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи - платника консолідованого податку на прибуток та його місцезнаходження

__________________________________________________________________________________________________

Поштовий індексТелефон²Моб. тел.²Факс²Е-mail²
5

Код платника податку
за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)


6


______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок)


(грн)


Показники


Код рядка


Сума

1

2

3

Витрати, з них:

01

Х

у цілому по юридичній особі - платнику консолідованого податку на прибуток

01.1
по відокремленому підрозділу платника консолідованого податку на прибуток

01.2
Питома вага витрат відокремленого підрозділу в загальній сумі витрат платника консолідованого податку на прибуток (рядок 01.2 / рядок 01.1)


02
Податок на прибуток платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період


03
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 02 х рядок 03)


04
Сума сплаченого відокремленим підрозділом платника консолідованого податку на прибуток авансового внеску з податку на прибуток³

05
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 04 – рядок 05)³

06
1

2

3

Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 04 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)


07
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 04 – рядок 07)


08
^ Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів4

Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді платником консолідованого податку на прибуток


09
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 09 х рядок 02)


10
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)11
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 – рядок 11)12
^ Самостійне виправлення помилок5

Збільшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 08 – рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 12 – рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 13 додатка(ів) до Розрахунку6)


13
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 14 додатка(ів) до Розрахунку6)


14
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 15 додатка(ів) до Розрахунку6)15
Зменшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 08 Розрахунку рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + від’ємне значення (рядок 12 Розрахунку рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 16 додатка(ів) до Розрахунку6) (абсолютне значення)16
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (рядок 13 х 3%)

17
^ Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток³

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік
(рядок 04 + рядок 10)

18
Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні – грудні 20____ року та
січні – лютому 20___ року (рядок 18/12)


19


Доповнення до Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)
арк.

Додаток(ки) до Розрахунку6
арк.
Інформація, наведена у Розрахунку та додатках до нього, є достовірною.


Керівник7 платника консолідованого податку на прибуток, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8


(ініціали, прізвище)


(підпис)

М.П.
Головний бухгалтер платника консолідованого податку на прибуток, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8


(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник7 відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8


(ініціали, прізвище)

(підпис)


Дата подання Розрахунку


,,____ „___” _________________ 20 __ року

___________________

¹ Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

² Заповнюється за бажанням платника податку.

³ Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу ІІ та пункту 2 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України.

4 Здійснюється згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 та пунктом 152.4 статті 152 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

5 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

6 Цей додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Розрахунку. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

7 Розрахунок, який подається в електронному вигляді, підписується або керівником платника консолідованого податку на прибуток, або керівником відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток.

8 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

„___” ____________20__ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))


За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від „____” ______________ 20_ року № ______

„___” ____________20__ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби

(підпис, ініціали, прізвище))


Звітний

Додаток

до Розрахунку податкових зобов'язань
щодо сплати консолідованого податку на прибуток
Звітний новий
Код платника податку за ЄДРПОУ


Звітний період, у якому виявлено помилку(и)


1

Звітний рік 20__

I квартал
Півріччя
Три квартали
РікІІ квартал1
ІІ, ІІІ квартали1
ІІ – IV квартали1
Звітний період, за який виявлено помилку(и)


1

Звітний рік 20__

I квартал
Півріччя
Три квартали
РікІІ квартал1
ІІ, ІІІ квартали1
ІІ – IV квартали1Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)2
Показники


Код рядкаСума

1

2

3

Витрати, з них:

01

Х

у цілому по юридичній особі - платнику консолідованого податку на прибуток

01.1
по відокремленому підрозділу платника консолідованого податку на прибуток

01.2
Питома вага витрат відокремленого підрозділу в загальній сумі витрат платника консолідованого податку на прибуток (рядок 01.2 / рядок 01.1)


02
Податок на прибуток платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період


03
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 02 х рядок 03)


04
Сума сплаченого відокремленим підрозділом платника консолідованого податку на прибуток авансового внеску з податку на прибуток³

05
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток звітного (податкового) періоду, зменшений на суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 04 – рядок 05) ³

06
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 04 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)


07
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 04 – рядок 07)

08
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді консолідованим платником податку на прибуток


09
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 09 х рядок 02)


10
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)


11
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 – рядок 11)


12
Збільшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 08 – рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 12 – рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 13 Розрахунку (звітного/звітного нового))


13
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 13 х 5 %) (переноситься до рядка 14 Розрахунку (звітного/звітного нового))


14
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (переноситься до рядка 13 Розрахунку (звітного/звітного нового))


15
Зменшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 08 Розрахунку рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + від’ємне значення (рядок 12 Розрахунку рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 16 Розрахунку (звітного/звітного нового)) (абсолютне значення)16Керівник4 платника консолідованого податку на прибуток___________________________________________________

(підпис)


М. П.
________________________________________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер платника консолідованого податку на прибуток________________________________________________

(підпис)________________________________________________

(ініціали, прізвище)


Керівник4 відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток________________________________________________

(підпис)

__________________________________________________

(ініціали, прізвище)_________________

1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

³ Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу ІІ та пункту 2 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України.

4 Розрахунок, який подається в електронному вигляді, підписується або керівником платника консолідованого податку на прибуток, або керівником відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток.
Схожі:

Розрахунок податкових зобов\Рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
Повне найменування платника податку юридичної особи згідно з реєстраційними документами
Розрахунок податкових зобов\Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість
Розрахунок податкових зобов\Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету
Закону, та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних періодів, яка зараховується у зменшення податкових зобов'язань з пдв...
Розрахунок податкових зобов\Рішення щодо сплати консолідованого податку
Повне найменування
Розрахунок податкових зобов\Державні податкові адміністрації ар крим, областях, містах Києві, Севастополі
Державна податкова адміністрація України з метою забезпечення єдиних підходів до визначення строків сплати узгоджених сум податкових...
Розрахунок податкових зобов\Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

Розрахунок податкових зобов\Розрахунок комунального податку 1 Звітний розрахунок
Наказ Державної податкової адміністрації України 24. 12. 2003 №625 податковий розрахунок комунального податку
Розрахунок податкових зобов\Примітка 16. Інші зобов’язання
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток
Розрахунок податкових зобов\Примiтка 16. Iншi зобов'язання на 31 грудня 2007 року (на кiнець дня)
Кредиторська заборгованiсть за 3478 2552 податками та обов'язковими плате жами, крiм податку на прибуток
Розрахунок податкових зобов\Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов