Ім\

Ім'я поля Найменування поля (зміст)НазваІм'я поля Найменування поля (зміст)
Сторінка1/26
Дата конвертації08.05.2013
Розмір4.99 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Додаток
до наказу Голови Комісії 30.03.2011 № 294
"Щодо електронної форми річної фінансової звітності емітентів з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі електронної форми річних адміністративних даних відповідно до рішення Комісії від 01.03.2011 N 187 "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Порядку заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за N 395/19133" ^

Структура файлів,
формат та опис полів електронної форми річної фінансової звітності

Таблиця 1. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)


Ім'я поля 

^ Найменування поля (зміст) 

Тип поля 

Розмір (знаків) 

E_EDRPOU 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

Текстове 

10 

ZVIT_GOD 

Рік, за який звітує емітент 

Числове 

4 (0 знаків після коми) 

DATE 

Дата складання звіту 

Дата 

  

DATE1 

Станом на (баланс підприємства) 

Дата 

  

KOATYY 

Код за КОАТУУ 

Текстове 

10 

KOPFG 

Код за КОПФГ 

Текстове 

10 

SPODU 

Код за СПОДУ 

Текстове KVED 

Код за КВЕД 

Текстове ADRES 

Адреса 

Текстове 

254 

BP010_03 

Нематеріальні активи: залишкова вартість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP010_04 

Нематеріальні активи: залишкова вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP011_03 

Нематеріальні активи: первісна вартість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP011_04 

Нематеріальні активи: первісна вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP012_03 

Нематеріальні активи: накопичена амортизація; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP012_04 

Нематеріальні активи: накопичена амортизація; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP020_03 

Незавершене будівництво; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP020_04 

Незавершене будівництво; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP030_03 

Основні засоби: залишкова вартість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP030_04 

Основні засоби: залишкова вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP031_03 

Основні засоби, первісна вартість, (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP031_04 

Основні засоби: первісна вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP032_03 

Основні засоби: знос; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP032_04 

Основні засоби: знос; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP035_03 

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP035_04 

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP036_03 

Довгострокові біологічні активи: первісна вартість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP036_04 

Довгострокові біологічні активи; первісна вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP037_03 

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP037_04 

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP040_03 

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP040_04 

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP045_03 

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP045_04 

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP050_03 

Довгострокова дебіторська заборгованість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP050_04 

Довгострокова дебіторська заборгованість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP055_03 

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP055_04 

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP056_03 

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP056_04 

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP057_03 

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP057_04 

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP060_03 

Відстрочені податкові активи; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP060_04 

Відстрочені податкові активи; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP065_03 

Вписуваний рядок - Гудвіл; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP065_04 

Вписуваний рядок - Гудвіл; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP070_03 

Інші необоротні активи; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP070_04 

Інші необоротні активи; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP075_03 

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP075_04 

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP080_03 

Усього за розділом I; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP080_04 

Усього за розділом I; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP100_03 

Виробничі запаси; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP100_04 

Виробничі запаси, (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP110_03 

Поточні біологічні активи, (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP110_04 

Поточні біологічні активи; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP120_03 

Незавершене виробництво; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP120_04 

Незавершене виробництво; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP130_03 

Готова продукція; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP130_04 

Готова продукція; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP140_03 

Товари; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP140_04 

Товари; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP150_03 

Векселі одержані; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP150_04 

Векселі одержані; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP160_03 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP160_04 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP161_03 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP161_04 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP162_03 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів: (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP162_04 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP170_03 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP170_04 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP180_03 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP180_04 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP190_03 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP190_03 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP190_04 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP200_03 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP200_04 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP210_03 

Інша поточна дебіторська заборгованість; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP210_04 

Інша поточна дебіторська заборгованість; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP220_03 

Поточні фінансові інвестиції; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP220_04 

Поточні фінансові інвестиції; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP230_03 

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP230_04 

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP231_03 

Вписуваний рядок - у т. ч. в касі; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми 

BP231_04 

Вписуваний рядок - у т. ч. в касі; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми 

BP240_03 

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми 

BP240_04 

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми 

BP250_03 

Інші оборотні активи; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми 

BP250_04 

Інші оборотні активи; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP260_03 

Усього за розділом II; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP260_04 

Усього за розділом II; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP270_03 

III. Витрати майбутніх періодів; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP270_04 

III. Витрати майбутніх періодів; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP275_03 

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи вибуття; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP275_04 

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи вибуття; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP280_03 

Баланс; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP280_04 

Баланс; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

KERIVNYK 

Керівник 

Текстове 

100 

BUHG 

Головний бухгалтер 

Текстове 

100 

PRIM 

Примітки 

MEMO 

  


^ Таблиця 2. Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)

Ім'я поля 

Найменування поля (зміст) 

Тип поля 

Розмір (знаків) 

E_EDRPOU 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

Текстове 

10 

ZVIT_GOD 

Рік, за який звітує емітент 

Числове 

4 (0 знаків після коми) 

BP300_03 

Статутний капітал; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP300_04 

Статутний капітал; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP310_03 

Пайовий капітал; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP310_04 

Пайовий капітал; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP320_03 

Додатковий вкладений капітал; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP320_04 

Додатковий вкладений капітал; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP330_03 

Інший додатковий капітал; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP330_04 

Інший додатковий капітал; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP340_03 

Резервний капітал; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP340_04 

Резервний капітал; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP350_03 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP350_04 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP360_03 

Неоплачений капітал; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP360_04 

Неоплачений капітал; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP370_03 

Вилучений капітал; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP370.04 

Вилучений капітал; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP375_03 

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP375_04 

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP380_03 

Усього за розділом I; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP380_04 

Усього за розділом I; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP385_03 

Вписуваний рядок - Частка меншості; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP385_04 

Вписуваний рядок - Частка меншості; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP400_03 

Забезпечення виплат персоналу; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP400_04 

Забезпечення виплат персоналу, (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP410_03 

Інші забезпечення; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP410_04 

Інші забезпечення; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP415_03 

Вписуваний рядок - Сума страхових резервів; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP415_04 

Вписуваний рядок - Сума страхових резервів; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP416_03 

Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP416_04 

Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP420_03 

Цільове фінансування; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP420_04 

Цільове фінансування; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP430_03 

Усього за розділом II; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP430_04 

Усього за розділом II; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP440_03 

Довгострокові кредити банків; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP440_04 

Довгострокові кредити банків; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP450_03 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP450_04 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP460_03 

Відстроченні податкові зобов'язання; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP460_04 

Відстроченні податкові зобов'язання; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP470_03 

Інші довгострокові зобов'язання; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP470_04 

Інші довгострокові зобов'язання; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP480_03 

Усього за розділом III; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP480_04 

Усього за розділом III; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP500_03 

Короткострокові кредити банків; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP500_04 

Короткострокові кредити банків; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP510_03 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP510_04 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP520_03 

Векселі видані; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP520_04 

Векселі видані; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP530_04 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP530_04 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP540_03 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP540_04 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP550_03 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP550_04 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP560_03 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP560_04 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP570_03 

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP570_04 

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP580_03 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP580_04 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP590_03 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP590_04 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP600_03 

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP600_04 

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP605_03 

Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP605_04 

Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP610_03 

Інші поточні зобов'язання; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP610_04 

Інші поточні зобов'язання; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP620_03 

Усього за розділом IV; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP620_04 

Усього за розділом IV; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP630_03 

V. Доходи майбутніх періодів; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP630_04 

V. Доходи майбутніх періодів; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP640_03 

Баланс; (на початок звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 

BP640_04 

Баланс; (на кінець звітного періоду) 

Числове 

15 (0 знаків після коми) 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26Схожі:

Ім\Лабораторная работа №41 «Определение горизонтальной составляющей вектора напряженности и индукции магнитного поля Земли» Цель работы
Определить горизонтальную составляющую вектора напряженности и индукции магнитного поля Земли
Ім\Инструкция по пользованию университетской почтой. Запускаем Интернет-браузер (программа для работы в Интернет) двойным нажатием левой кнопки мыши на его ярлыке
После этого вводим в поля «Имя пользователя» и «Пароль» (она находится слева, вверху страницы). Вам нужно ввести в указанные поля...
Ім\Лабораторная работа №43 «Построение петли гистерезиса методом Столетова» Цель работы: исследовать зависимость магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля
Цель работы: исследовать зависимость магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля
Ім\Анкета участника лагеря Блок 1 Контактная информация Просим заполнить все поля анкеты. Администрация лагеря гарантирует конфиденциальность информации
Просим заполнить все поля анкеты. Администрация лагеря гарантирует конфиденциальность информации
Ім\Центр "Кролик и компания"
Внесите данные в соответствующие поля, участие в конкурсах отметьте значком/буквой «х»
Ім\Украинский Молодежный Центр
Внесите данные в соответствующие поля, участие в конкурсах отметьте значком/буквой «х»
Ім\Украинский Молодежный Центр
Внесите данные в соответствующие поля / участие в конкурсах отметьте да или нет
Ім\Центр "Кролик и компания"
Внесите данные в соответствующие поля, участие в конкурсах отметьте значком/буквой «х»
Ім\Протокол міського конкурсу учнівської молоді на краще володіння пк номінація Word №, з/п Прізвище, ім'я Вид завдання Поля Нумерація сторінок (на першій без номера)

Ім\Вашей компании
Пожалуйста, заполните все поля, которые считаете возможным заполнить. Помните, что недостаток предоставленной информации может стать...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов