Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\

Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту Аудиторська палата України (далі апу) повідомляє наступнеНазваІнформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту Аудиторська палата України (далі апу) повідомляє наступне
Дата конвертації01.04.2013
Розмір39 Kb.
ТипІнформації
скачать >>>Аудиторська палата України


Код ЄДРПОУ 00049972

04107, м. Київ, вул. Підгірна 1, оф.12

тел./факс (044) 486-27-52

www.apu.com.ua e-mail: info@apu.com.ua
25 січня 2012 р.2-136
від

^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Про роз’яснення деяких норм Порядку

ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


У відповідь на численні звернення, які надходять до Аудиторської палати України (далі – АПУ) стосовно порядку внесення інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту Аудиторська палата України (далі – АПУ) повідомляє наступне.

Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України «Про аудиторську діяльність». Рішенням АПУ від 26.05.2011 № 231/9 на підставі статті 11 Закону, було затверджено зміни до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів шляхом викладення його в новій редакції (далі – Порядок).

Пунктом 1.2. Порядку передбачено, що Реєстр додатково містить Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту (далі - Перелік аудиторських фірм).

До цього розділу, згідно пункту 2.1.3 Порядку ведення Реєстру, вноситься інформація про аудиторські фірми за критеріями, наявність яких надасть змогу забезпечити належну якість надання аудиторських послуг з проведення обов’язкового аудиту.

При цьому створення Переліку аудиторських фірм не встановлює ніяких обмежень права на здійснення аудиторської діяльності, жодна норма Порядку ведення Реєстру не встановлює обмеження права на проведення обов’язкового аудиту.

Відповідно пункту 2.1.3. Порядку до Переліку аудиторських фірм вноситься інформація про аудиторські фірми:

а) за трудовим договором за основним місцем роботи в яких працює не менше трьох аудиторів;

б) щодо яких є рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;

в) що уклали договір страхування професійної відповідальності перед третіми особами - замовниками аудиту;

г) які є публічними для суспільства через розкриття на власному веб-сайті в мережі Інтернет такої інформації:

назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код, адреса місцезнаходження, контактний телефон та адреса електронної пошти;

посада, П. І. Б., номер і дата видачі сертифіката, контактний номер телефону керівника аудиторської фірми;

назва підрозділу (посади), що відповідає за внутрішній контроль якості, П. І. Б. керівника підрозділу (посадової особи), контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності);

копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості;

копія документа, що підтверджує укладення договору страхування професійної відповідальності;

інформація про проведення аудиту суб'єктів господарювання, визначених у статті 8 Закону «Про аудиторську діяльність», а саме: перелік суб'єктів, у яких аудиторська фірма провела обов'язковий аудит протягом попереднього календарного року.

Відповідно до пункту 2.3. Порядку для внесення інформації до Переліку аудиторських фірм заявник подає до АПУ такі документи:

а) заяву про внесення інформації до Переліку аудиторських фірм (додаток 5 до Порядку);

б) витяг (копію) з наказу про прийняття на роботу до аудиторської фірми аудиторів за основним місцем роботи, завірені заявником копії трудової книжки аудиторів та копії сертифікатів аудиторів;

в) копію договору або іншого документа (поліс) про страхування професійної відповідальності перед третіми особами - замовниками аудиту;

г) копію сторінки веб-сайту у мережі Інтернет аудиторської фірми, що містить інформацію, визначену підпунктом г) пункту 2.1.3 цього Порядку;

ґ) довідку про наявність у заявника умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації відповідно до вимог, установлених АПУ.

Звертаємо увагу на те, що копії документів, передбачені підпунктом б) вищезазначеного пункту Порядку, аудиторська фірма подає щодо аудиторів, які працюють за основним місцем роботи в такій аудиторській фірмі.

Нормами Порядку та нормами інших документів АПУ не встановлено будь-яких додаткових вимог до договору страхування професійної відповідальності, який подається до АПУ з метою внесення інформації до Переліку, та вимог до розміру суми страхового покриття.

Щодо порядку виконання підпункту г) пункту 2.3 Порядку, аудиторська фірма повинна подати до АПУ сторінки власного веб-сайту у мережі Інтернет у роздрукованому вигляді на яких розміщена інформація, що вимагається підпунктом г) пункту 2.1.3 Порядку.

Довідка аудиторської фірми про наявність умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, передбачена підпунктом ґ) пункту 2.3 Порядку, подається до АПУ у довільній формі на фірмовому бланку та за підписом керівника аудиторської фірми, скріплена печаткою.

На забезпечення виконання вище зазначеного підпункту Порядку рішенням АПУ від 03.11.2011 № 240/10 затверджено Методичні рекомендації щодо забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації

Додатково повідомляємо, що згідно пункту 2.5 Порядку інформація до Переліку аудиторських фірм вноситься Секретаріатом АПУ на підставі поданих заявником документів відповідно до Порядку.

Голова

Аудиторської палати України Нестеренко І.І.
Схожі:

Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Рішення Аудиторської палати України 23. 12. 2010 №224/8 Звітність звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги за рік Подають: Терміни подання Форма №1 аудит
Суб`єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Рішення від 19 січня 2007 року n 171 1 Про затвердження Порядку скликання та проведення з'їзду аудиторів України
Керуючись пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції...
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Щодо видачі документів дозвільного характеру – висновків державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі
Для забезпечення впорядкування видачі документів дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері...
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Рішення 21. 06. 2007 №179/5 Про затвердження Програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року №3125-xii ( 3125-12 ) (в редакції Закону від 14. 09....
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535
Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Про затвердження Порядку і правил проведення
Затвердити Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може
Інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов\Порядок утворення та діяльності. Адвокатське об’єднання „Національна правова палата”
Національна правова палата, надалі в тексті цього Статуту – Палата, утворена як неприбуткова організація, що діє на підставі та у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов