Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р icon

Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 рНазваРезолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р
Дата конвертації04.08.2014
Розмір43.91 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

РЕЗОЛЮЦІЯ
4-го ЩОРІЧНОГО
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНГРЕСУ

Ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р.

У роботі Конгресу взяли участь понад 400 кваліфікованих фахівців, серед яких були представники центральних органів влади України, бухгалтери-практики з різних регіонів України, представники наукових та освітніх установ, аудиторських і консалтингових фірм.
Склад учасників Конгресу дозволяє зробити висновок про різке підвищення інтересу професійних співтовариств до проблематики ролі та місця професійних громадських організацій у розвитку бухгалтерського обліку та системи оподаткування на сучасному етапі розвитку країни. Приємно відзначити, що всі учасники Конгресу активно, відкрито, конструктивно і зі знанням проблем, що обговорювалися, брали участь у засіданнях і висловлювали свої пропозиції щодо вдосконалення чинного та перспективного законодавства.
До цієї Резолюції включено пропозиції учасників Конгресу, які грунтуються на результатах обговорення актуальних проблем, рекомендації щодо запровадження позитивних змін та усунення негативних моментів, пов'язаних із доцільністю проведення реформ в області бухгалтерського обліку і системи оподаткування в світлі того, що процеси реформування в цих областях відстають від загального процесу економічних реформ.
^ За наслідками засідань учасники Конгресу ухвалили такі основні рішення
1. Вважати основним напрямком розвитку бухгалтерського обліку в Україні задоволення потреб зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності (власників, керівників організацій, статистичних і податкових органів) у достовірній інформації на основі виконання робіт із подальшого вдосконалення української (національної) системи бухгалтерського обліку.
2. Підтримати рішення Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України про необхідність розробки нової редакції Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», основним положенням якого буде державне регулювання бухгалтерського обліку та звітності.
3. Просити Уряд України підтримати пропозицію учасників 4-го Конгресу про адміністративну реформу, метою якої є підвищення ролі громадських організацій у питаннях регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Вважати оптимальним варіантом поєднання державного і суспільного регулювання бухгалтерського обліку у формі участі професійного співтовариства в підготовці проектів нормативно-правових актів, підготовці і перепідготовці кадрів, контролі за нормами професійної етики. Одночасно за державою повинні зберігатися функції загального методологічного керівництва бухгалтерським обліком, затвердження нормативно-правових актів.
4. Підтримати напрями реформування бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі в частині розробки та ухвалення 26 національних П(С)БО у держсекторі.
5. Сприяти підвищенню ролі та значення головного бухгалтера і бухгалтерської служби в бюджетній сфері України.
6. Всеукраїнському бухгалтерському клубу сумісно з КНЕУ імені Вадима Гетьмана організувати проведення курсів підвищення кваліфікації бухгалтерів.
7. Підтримати впровадження Податкового кодексу в частині гармонізації бухгалтерського і податкового обліку, що дозволить перейти до нарахування податку на прибуток на прибуток, визначений за даними бухгалтерського обліку та скоригований на відхилення, що виникають відповідно до вимог податкового законодавства. Внести до Податкового кодексу норми, які:
а) передбачають можливість сплати консолідованого податку на прибуток підприємствами, що мають філії (відділення та інші відокремлені підрозділи) без статусу юридичної особи;
б) установлюють перехідний період у частині формування балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів нових груп і запровадження нового порядку амортизації;
в) уточнюють, до яких підприємств застосовуються податкові різниці: для всіх чи для підприємств-монополістів з обсягом прибутку понад 100 млн. грн.;
г) уточнюють термінологію - дають чітке визначення собівартості, яка включається до витрат періоду: виробнича, повна чи собівартість реалізації товарів (робіт, послуг).
^ 8. Продовжити роботу з оптимізації податкового адміністрування в частині вдосконалення механізму проведення перевірок податковими органами. Для цього:
1) внести до проекту Податкового кодексу норми, що передбачають:
а) попередження платника податків про майбутні планові перевірки не менше ніж за 10 днів до початку перевірки;
б) обов'язок перевіряючих фіксувати початок перевірок у журналі реєстрації перевірок, які ведуть суб'єкти господарювання;
в) детальну регламентацію порядку проведення огляду житла фізичних осіб, що зазначається в реєстраційних документах як зареєстроване місцезнаходження платника податків - СПД або використовується таким платником для отримання доходу, з урахуванням вимог Конституції України про те, що громадянам гарантується недоторканність житла (ст. 30 Конституції), а проведення огляду можливе виключно за мотивованим рішенням суду;
^ 2)   передбачити у проекті Податкового кодексу встановлення мораторію на застосування до платників податків протягом 6 місяців з моменту набуття чинності Податкового кодексу фінансових санкцій за порушення, виявлені податковими органами при камеральних перевірках і платниками податків самостійно;
^ 3) визначити механізм проведення позачергових перевірок, запроваджених Законом України від 20.05.10 р. № 2275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Для цього внести відповідні зміни до КЗпП, Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», Закону від 04.12.90 р. № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні», зазначивши підстави для допуску до позачергових перевірок, терміни їх проведення і які документи можуть бути затребувані у суб'єктів господарювання для здійснення  перевірки.
9. Запропонувати Уряду України запровадити механізм використання платниками податків цінних паперів, виданих державою в залік погашення сум бюджетного відшкодування ПДВ, в якості розрахунків з державою на митниці при здійсненні імпорту товарів.
^ 10. Підтримати запровадження єдиного соціального внеску і запропонувати вдосконалити механізм його обчислення та сплати з метою скорочення тимчасових і трудових витрат працедавців, пов'язаних з розрахунком сум внеску, що підлягають сплаті, і підготовкою звітності. Для цього у відповідному законі необхідно передбачити: єдину базу для нарахувань і утримань внесків до різних фондів; єдину ставку внеску з його сплатою одним платіжним документом до одного органу, який міг би самостійно розподіляти отримані суми між окремими фондами згідно із внутрішньою базою розподілу; єдину форму звітності із внеску; використання єдиного програмного забезпечення для підготовки звіту із єдиного соціального внеску.
11. Направити Кабінету Міністрів України і відповідним центральним органам влади цю Резолюцію і перелік проблемних питань, які розглядалися в рамках роботи секцій Конгресу і спільно розроблені можливі шляхи їх вирішення. Просити Кабінет Міністрів України посприяти розгляду відповідними центральними органами влади пропозицій учасників Конгресу з метою вдосконалення законодавства.Схожі:

Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconРезолюція 5-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу
Усі учасники Конгресу активно, відкрито, конструктивно і зі знанням проблем, що обговорювались, брали участь у засіданнях та висловлювали...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconРезолюція 3-го Всеукраїнського щорічного бухгалтерського конгресу Облікуємо кризу за балансом!
Учасники Конгресу обговорили проблемні питання практичного застосування нормативно-правових актів у сфері бухгалтерського обліку...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconРезолюція 7-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу буковель, Карпати, 5–9 липня 2013 року
У роботі 7-го Конгресу взяли участь близько 250 висококваліфікованих фахівців: представники центральних органів влади, наукових і...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconРезолюція першого щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу
України із проблем обліку і оподаткування, для вироблення рекомендацій і внесення пропозицій до проектів та існуючих нормативних...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconНаказ №711 від 20. 09. 2010 року м. Ужгород Про проведення обласного етапу Всеукраїнського
Провести обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу «Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconНаказ №648 від,, 08 " 09 2010 року м. Ужгород Про проведення в області у 2010 / 2011 навчальному році Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2011 "
Про Всеукраїнський конкурс “Учитель року”, відповідної постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №638 та рішення...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconНаказ №867 від,, 9 " 11 2010 року м. Ужгород Про проведення в області у 2010 / 2011 навчальному році Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2011 "
Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2010 року №6/1-19 „Про підсумки всеукраїнського конкурсу „Учитель року 2010” і...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconНаказ №340 Про проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року №489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», рішення колегії мон...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconНаказ №470 від 6 червня 2011 року м. Ужгород Про участь юннатів області у І зміні Всеукраїнського табору „Юннат
Дослідницький марафон” Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 07-20 червня 2011 року проводитиме І зміну оздоровлення...
Резолюція 4-го щорічного всеукраїнського бухгалтерського конгресу ялта, Крим, 25-29 червня 2010 р iconНаказ №926 від 6 грудня 2010 року м. Ужгород Про затвердження складу оргкомітету І фахових журі обласного туру ХVІ всеукраїнського конкурсу "Учитель року 2011"
України від 03. 11. 2010 р. №1049 „Про проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року-2011” та згідно з наказом управління освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов